“Xây dựng tới đâu, phải báo cáo đến đó”

Cập nhật: 22-08-2013 | 00:00:00
Thông tư số 11/2013 của Bộ Xây dựng đã buộc các loại dự án bất động sản (DA BĐS) sau đây phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, bao gồm: DA phát triển nhà ở; DA đầu tư xây dựng khu đô thị mới; DA tòa nhà chung cư hỗn hợp; DA hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; DA trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, khách sạn; DA khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.Các đối tượng có trách nhiệm lập báo cáo theo quy định của Thông tư này gồm: a) Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; b) Chủ đầu tư các DA BĐS thuộc mọi thành phần kinh tế. + Nội dung báo cáo của các chủ đầu tư DA BĐS: a) Báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các DA BĐS: Báo cáo các nội dung cơ bản của DA theo văn bản chấp thuận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định cho phép đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Khi DA có điều chỉnh, bổ sung thì chủ đầu tư các DA BĐS có trách nhiệm lập báo cáo bổ sung những nội dung điều chỉnh. b) Báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng DA: Báo cáo về tình hình giải phóng mặt bằng; tình hình đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật; tình hình đầu tư xây dựng công trình. c) Báo cáo về tình hình kinh doanh tại DA: Tình hình huy động vốn; Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính; Tình hình bán nhà, cho thuê nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất... Đối với các DA đã hoàn thành quá trình đầu tư xây dựng, chủ đầu tư tiếp tục báo cáo tình hình kinh doanh tại DA cho đến khi bán, cho thuê toàn bộ BĐS được phép kinh doanh trong DA. d) Báo cáo kết thúc đầu tư xây dựng DA: Báo cáo về nội dung chính của DA sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng. + Thời hạn gửi báo cáo về Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng: a) Thời hạn gửi Báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các DA BĐS được quy định như sau: Sau 7 ngày kể từ khi có quyết định chấp thuận đầu tư hoặc cho phép đầu tư, quyết định phê duyệt DA của cơ quan có thẩm quyền, giấy chứng nhận đầu tư (đối với DA đầu tư nước ngoài); Sau 7 ngày phải gửi báo cáo bổ sung khi có quyết định điều chỉnh DA (nếu có). b) Thời hạn gửi báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và báo cáo tình hình kinh doanh DA được quy định như sau: Báo cáo định kỳ hàng quý (trước ngày 25 của tháng cuối quý); Báo cáo hàng năm (trước ngày 25-12). c) Thời hạn gửi báo cáo kết thúc đầu tư xây dựng được quy định như sau: Sau 15 ngày kể từ khi hoàn thành đầu tư xây dựng công trình theo giai đoạn đầu tư hoặc hoàn thành DA thành phần (giai đoạn đầu tư hoặc DA thành phần được ghi trong quyết định chấp thuận đầu tư, quyết định phê duyệt DA, quyết định cho phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư...); Sau 15 ngày kể từ khi hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ công trình của DA. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-10-2013. Các đối tượng được quy định ở thông tư này có trách nhiệm thực hiện việc báo cáo bắt đầu từ quý IV-2013. THẢO VY
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter