100% đảng viên phường Phú Lợi, TP.TDM tham dự hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI)

Cập nhật: 13-09-2014 | 18:21:09

(BDO) Trong 2 ngày 13 và 14-9, Đảng ủy phường Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá XI) cho 100% cán bộ chủ chốt và đảng viên trong Đảng bộ phường.

Tại hội nghị, các đảng viên được giới thiệu nội dung Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Với mục tiêu chung là: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo vệ sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, nhằm giúp đảng viên nắm được nội dung tinh thần của Nghị quyết, từ đó xây dựng, triển khai thực hiện tại địa phương một cách hiệu quả.

THIÊN LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter