50 năm vang mãi bản hùng ca – Bài cuối

Cập nhật: 10-02-2018 | 09:36:57

Bài cuối: Bài học lớn từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở tỉnh Thủ Dầu Một - Bình Dương tuy chưa giành được thắng lợi như mong muốn nhưng có ý nghĩa chính trị to lớn. Nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác chuẩn bị, tác chiến trong đô thị, phối hợp, hiệp đồng quân binh chủng… có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc; được cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Bình Dương vận dụng và giành thắng lợi vẻ vang không chỉ trong kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ biên giới Tây Nam, mà cả trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

 Những năm qua, kinh tế Bình Dương tiếp tục tăng trưởng bền vững, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định. Các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền xuyên tạc nhằm chia rẽ nội bộ, lôi kéo khiếu kiện đông người tạo ra điểm nóng, có thể gây mất ổn định an ninh chính trị. Tình hình dân số tăng nhanh, tranh chấp lao động, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường; ý thức một bộ phận nhân dân trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; khả năng xây dựng và huy động các tiềm lực cho nền quốc phòng… đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, yêu cầu cao trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương.

Đại tá Võ Đức Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao bằng khen của Quân khu 7 cho các đơn vị đạt danh hiệu “Vững mạnh toàn diện”.
Ảnh: THANH LIÊM

Chính vì vậy, vận dụng những bài học kinh nghiệm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân tỉnh Bình Dương có ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn trong giai đoạn hiện nay. Trước tiên cần nghiên cứu, quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những chủ trương, biện pháp sáng tạo phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP trên địa bàn. Qua bài học kinh nghiệm của cuộc tổng tiến công càng cho thấy, Đảng phải có đường lối đúng đắn, sáng tạo, tạo và chớp thời cơ, xác định rõ mục tiêu cách mạng, phát triển học thuyết quân sự Việt Nam; xuất phát từ thực tiễn, phân tích tình hình cụ thể để tìm ra quy luật và hành động theo quy luật, nhất là quy luật chiến tranh kiểu mới của địch - chiến tranh vũ khí công nghệ cao.

Để hoàn thành tốt nhiệm QS-QP trong điều kiện hiện nay đòi hỏi LLVT tỉnh Bình Dương luôn phải quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ QS-QP. Song song đó, cần chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ. Một trong những yếu tố góp phần to lớn vào thắng lợi là sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các tổ chức, lực lượng trong suốt thời gian chuẩn bị và tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy. Đó là sự phối hợp giữa quân và dân trong công tác chuẩn bị vũ khí, trang bị, lương thực; giữa các hướng, mũi tiến công của các đơn vị chủ lực với các hướng tiến công độc lập của các lực lượng du kích; sự hiệp đồng giữa hỏa lực với bộ binh; giữa các đơn vị với giao liên đảm nhiệm dẫn đường đánh vào nội đô… Bài học đó vẫn còn giá trị đến ngày nay.

Thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương trên địa bàn không chỉ là trách nhiệm của LLVT tỉnh mà còn là trách nhiệm của cả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Dương. Trước những khó khăn, thách thức và yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ QS-QP địa phương; với vai trò là lực lượng nòng cốt đòi hỏi LLVT tỉnh phải chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt phải xây dựng thế trận lòng dân làm cơ sở xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, làm nền tảng của thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn sự kiện lịch sử này cho thấy, vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng tại chỗ, của thế trận chiến tranh nhân dân; sức mạnh đoàn kết, tập hợp lực lượng quần chúng có ý nghĩa sống còn làm nên chiến thắng Xuân Mậu Thân 1968.

Do đó, ngay từ thời bình phải chăm lo xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương thành thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, đặc biệt coi trọng thế trận lòng dân, phải lấy dân làm gốc, coi những vấn đề dân sinh là trung tâm của mọi chủ trương, chính sách. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, thấm nhuần lời dạy của Bác, LLVT tỉnh chủ động phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thực hiện những vấn đề cõi lõi về chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm…; đồng thời phải xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP.

Kinh nghiệm rút ra cho thấy vấn đề xây dựng và sử dụng LLVT làm nòng cốt đóng vai trò vô cùng quan trọng, góp phần làm nên chiến thắng cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu thân 1968 của LLVT và nhân dân Bình Dương. Trong giai đoạn hiện nay, trước những khó khăn, thách thức nhất là cuộc cách mạng 4.0 phát triển ngày càng mạnh mẽ, tác động to lớn đến đời sống con người trong đó có cả LLVT như tiếp nhận và xử lý thông tin, vũ khí trang bị kỹ thuật đến phương thức chỉ huy, điều hành tác chiến, từ công tác huấn luyện, đào tạo đến tổ chức, biên chế… đặt ra yêu cầu khách quan phải xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh, thực sự có chất lượng, độ tin cậy cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời bình và khi có chiến tranh xảy ra.

Trước hết, phải xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, trong bất luận hoàn cảnh nào cũng luôn thực sự xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, không ngại hy sinh, gian khổ khi Tổ quốc cần. Muốn đạt được điều đó, phải làm tốt và tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, trong đó chú trọng giáo dục nâng cao trình độ lý luận cơ bản; xây dựng bản lĩnh; nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ; tinh thần cảnh giác, khả năng ứng xử, xử lý các tình huống…

Về mặt tổ chức, tiếp tục củng cố, kiện toàn số lượng biên chế theo đúng quy định; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ phải được huấn luyện, rèn luyện toàn diện, nhạy bén trong tư duy, thuần thục kỹ - chiến thuật, hiệp đồng, tác chiến tốt, có sức khỏe, khả năng cơ động nhanh. Công tác huấn luyện nhất thiết phải theo phương châm: Cơ bản, thiết thực, vững chắc, đồng bộ và chuyên sâu, sát đối tượng, yêu cầu nhiệm vụ, địa bàn. Đây là vấn đề được Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định là nội dung then chốt, có ý nghĩa quyết định và là một khâu đột phá. Ngoài những nội dung trên, đối với lực lượng thường trực tập trung nâng cao khả năng tham mưu giúp việc cho cấp ủy, chính quyền địa phương và năng lực triển khai thực hiện nhiệm vụ QS-QP. Với lực lượng dự bị động viên phải được xây dựng hùng hậu, thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, diễn tập và sắp xếp, bố trí theo hướng gọn địa bàn, đúng chuyên ngành trong đó chú trọng khả năng huy động nhanh, gọn khi có tình huống. Đối với lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, coi trọng chất lượng tổng hợp, nhất là chất lượng chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ gắn với bảo đảm số lượng và cơ cấu theo quy định của Luật Dân quân tự vệ.

Ngoài những nội dung trên phải thực sự coi trọng và thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác chính sách, hậu phương quân đội. Chú trọng việc định hướng, đào tạo nghề, tạo việc làm cùng bảo đảm các tiêu chuẩn, chế độ cho quân nhân xuất ngũ, dân quân tự vệ và dự bị động viên… Đây là động lực quan trọng để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thực sự yên tâm công tác, hoàn thành hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chiến thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của LLVT và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã góp phần to lớn cùng quân dân cả nước đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ, buộc chúng phải ngồi vào bàn đàm phán dẫn đến ký kết Hiệp định Paris, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Những bài học kinh nghiệm của sự kiện này đã và đang được cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh vận dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa giai đoạn hiện nay; góp phần xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng giàu đẹp, đất nước ngày càng ổn định, phát triển.

 Đại tá TRƯƠNG BÌNH LONG (Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter