Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Cập nhật: 13-07-2017 | 15:37:33

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX là kỳ họp thường lệ nhằm tiến hành xem xét, đánh giá nhiều vấn đề quan trọng của địa phương. Tại kỳ họp này một số nội dung mới sẽ được tiến hành theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Trước thềm kỳ họp, phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh xoay quanh một số nội dung, chương trình của kỳ họp lần này.

- Thưa bà, xin bà cho biết các nội dung quan trọng nào sẽ được HĐND tỉnh nghị sự tại kỳ họp lần này?

 - Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX là kỳ họp thường lệ giữa năm 2017. Nội dung quan trọng của kỳ họp tập trung chủ yếu vào các vấn đề: Xem xét, đánh giá các báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 của Thường trực và các ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh sẽ có báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX và ban hành nghị quyết về vấn đề này. HĐND tỉnh cũng sẽ quyết định thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh trong năm 2018. Đây là 2 nội dung mới thực hiện theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND được Thường trực HĐND tỉnh thực hiện trong năm 2017.

Cử tri tại TX.Dĩ An nêu ý kiến kiến nghị tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 4 Ảnh: P.V

Một phần quan trọng khác tại kỳ họp là việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. HĐND tỉnh sẽ thông qua những nghị quyết liên quan đến việc thu, chi của một số lĩnh vực; quyết định mức thu học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, công trình thuộc diện thu hồi đất năm 2017; phân loại đơn vị hành chỉnh tỉnh và thông qua Đề án đề nghị công nhận TP.Thủ Dầu Một là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh và Đề án thành lập thị trấn Lai Uyên thuộc huyện Bàu Bàng, thị trấn Tân Thành thuộc huyện Bắc Tân Uyên. Về công tác nhân sự, kỳ họp này sẽ xem xét, miễn nhiệm và bầu cử bổ sung chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, 2 chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhằm củng cố, kiện toàn nhân sự bộ máy chính quyền của tỉnh, bảo đảm các trình tự, thủ tục theo quy định.

Chất vấn và trả lời chất vấn là một hoạt động giám sát quan trọng của HĐND, do đó, kỳ họp này sẽ dành hơn một buổi để thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Theo quy định mới của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND thì HĐND sẽ quyết định các nhóm vấn đề chất vấn và người được chất vấn trên cơ sở đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh

. - Thường trực HĐND tỉnh đánh giá như thế nào về tình hình thực hiện nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2017?

 - Qua xem xét báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2017 và qua công tác thẩm tra, giám sát nhận thấy: Trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi 28 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2017 theo nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016; tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và giữ vững. Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, cùng với sự cố gắng của các cấp, các ngành khắc phục khó khăn, thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2017. Những kết quả đạt được sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho mục tiêu phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 theo nghị quyết của HĐND tỉnh.

 - Thưa bà, những nội dung nào sẽ được tiến hành chất vấn tại kỳ họp lần này?

 - Trước kỳ họp thứ 4, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri theo quy định. Theo đó, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố tổ chức cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại địa bàn ứng cử. Trong đợt tiếp xúc lần này, cử tri đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề cụ thể liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua xem xét ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, qua hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và tình hình thực tế ở địa phương, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh quyết định chọn 3 nhóm vấn đề chất vấn sau: Việc triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị và việc thực hiện Đề án vị trí việc làm của tỉnh. Trách nhiệm, hiệu quả thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; kết quả thực hiện mô hình chính quyền thân thiện; tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh; giải pháp, chính sách cụ thể để các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia trong việc xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; việc thực hiện chính sách pháp luật phòng cháy, chữa cháy của các trung tâm thương mại, khu dân cư, kho chứa phế liệu…; việc xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc để xảy ra sự cố cháy nổ; việc thu hút, bố trí các dự án sản xuất trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp và giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; vấn đề phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, khởi nghiệp. 2 giám đốc sở và 1 phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực sẽ trả lời chất vấn. Thủ trưởng sở, ngành liên quan cũng sẽ được chủ tọa kỳ họp mời trả lời bổ sung vấn đề có liên quan nhằm xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và đưa ra các giải pháp thực hiện tốt các nội dung được chất vấn trong thời gian tới.

 - Thường trực HĐND đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị cho kỳ họp lần này?

 - Để chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp thứ 4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhằm phân công các cơ quan, đơn vị cùng phối hợp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp. Qua đó, các sở, ngành chuyên môn, UBND tỉnh và các cơ quan HĐND tỉnh đã tập trung mọi điều kiện để chuẩn bị tổ chức kỳ họp. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động liên hệ, phối hợp, trao đổi công việc để bảo đảm công tác chuẩn bị theo tiến độ. Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao về tinh thần làm việc của các cơ quan, đơn vị để chuẩn bị các nội dung kịp tiến độ trình kỳ họp. Sau khi các nội dung trình kỳ họp được thông qua UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh khẩn trương, gấp rút thẩm tra và tham mưu Thường trực HĐND có ý kiến đối với các nội dung trình kỳ họp. Kỳ họp lần này sẽ thông qua nhiều nội dung, gồm 19 báo cáo, 7 báo cáo thẩm tra, 20 tờ trình và 21 dự thảo nghị quyết. Các ban đã họp toàn thể thành viên để thẩm tra nội dung trình kỳ họp.

Thường trực HĐND tỉnh mong cử tri tỉnh nhà tiếp tục quan tâm, ủng hộ, đóng góp nhiều ý kiến cho hoạt động của cơ quan dân cử và cho sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh nhằm hướng đến mục tiêu “xây dựng Bình Dương trở thành đô thị loại I trước năm 2020, với mục tiêu nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho người dân, tiến tới đô thị văn minh, giàu đẹp”. - Xin cảm ơn bà!

CAO SƠN (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter