Bài học suốt cuộc đời!

Cập nhật: 26-04-2014 | 00:00:00

Chỉ thị 03/CT-TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai thực hiện từ giữa năm 2011 và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, việc học và làm theo Bác đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

3 năm qua, việc học tập và làm theo Bác đã được triển khai rộng rãi và đẩy mạnh thực hiện trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, đã góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng - an ninh, duy trì trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh....

Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua học tập, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, thiết thực, nhiều tấm gương tiêu biểu để cán bộ, đảng viên và nhân dân làm theo như: mô hình “Chi đoàn làm theo lời Bác”,”Gia đình tôi làm theo lời Bác”, hội viên cựu chiến binh treo ảnh Bác tại gia đình, tổ chức Lễ chào cờ và báo công dâng Bác, “Mỗi ngày làm một việc tốt”,”Công sở thân thiện - hiệu quả”,”Nụ cười tiếp dân”… Qua tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị vẫn còn những hạn chế, đó là: Trong bước chuyển tiếp từ “cuộc vận động” trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, một số cấp ủy cơ sở còn lúng túng, chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo. Một số chi, Đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt các văn bản chỉ đạo, các chuyên đề và tổ chức viết bài thu hoạch, đăng ký làm theo còn mang tính hình thức, nội dung đăng ký chưa sát hợp với vị trí, nhiệm vụ công tác. Công tác phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến và tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số địa phương còn hạn chế…

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành việc làm thường xuyên và đạt hiệu quả thiết thực hơn, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng. Rà soát lại việc bổ sung hoặc xây dựng mới các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cụ thể, phù hợp với đặc thù công việc và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị thành những khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện để cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện, lấy đó làm một trong những tiêu chí để bình xét, đánh giá, xếp loại cuối năm… Bởi học tập và làm theo Bác - chúng ta phải học suốt cả cuộc đời!

VÕ HƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter