Báo chí Bình Dương: Tạo sự đồng thuận, đóng góp vào sự phát triển của địa phương

Cập nhật: 21-06-2019 | 06:23:32

Đồng hành cùng với sự phát triển của tỉnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan, ban, ngành, báo chí Bình Dương đã có bước phát triển mới, thể hiện ngày càng rõ nét vai trò trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, đóng góp xứng đáng vào thành quả phát triển chung của tỉnh.

Tuyên dương các tác giả đoạt giải báo chí Nguyễn Văn Tiết năm 2018. Ảnh: Q.CHIẾN

Giữ vai trò thông tin chính thống

Xuất phát từ yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, báo chí cách mạng nói chung, báo chí của tỉnh nói riêng đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò nòng cốt, quan trọng trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là công cụ sắc bén tuyên truyền bảo vệ lợi ích của dân tộc, nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Đồng hành cùng sự phát triển của địa phương, các cơ quan báo chí của tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ là kênh thông tin chính thống tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng bộ, chính quyền Bình Dương; phản ánh mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trong tỉnh, trong nước và quốc tế.

Trong đó, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền về các kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Báo chí đã tập trung tuyên truyền sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm những vấn đề mang tính thời sự, những nhiệm vụ cấp bách, quan trọng của địa phương, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đồng thời, các cơ quan báo chí đã tích cực giới thiệu những nhân tố mới, điển hình, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, biểu dương gương người tốt việc tốt gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và khuyến khích nhân rộng trong cuộc sống. Bên cạnh đó, báo chí địa phương luôn tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, bảo vệ chủ quyền quốc gia, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Điều này đã góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của tỉnh, cùng góp sức xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội hiện nay, báo chí của tỉnh cũng đang chịu nhiều tác động, áp lực và thách thức. Để giữ vai trò chủ đạo, đáp ứng được yêu cầu thông tin trong tình hình mới, yêu cầu các cơ quan báo chí của tỉnh cũng cần có bước thay đổi mạnh mẽ. Theo bà Nguyễn Thị Giáng Hương, Vụ trưởng, Trưởng ban Hỗ trợ xuất bản, Báo Nhân Dân, sự phát triển nhanh chóng của các loại hình báo nói, báo hình, báo mạng, truyền thông đa phương tiện, các trang mạng xã hội đã tạo điều kiện cho người đọc có nhiều cách lựa chọn trong tiếp cận thông tin; tạo ra áp lực về sự cần thiết phải thay đổi mạnh mẽ cả về nội dung, hình thức, cách thức phát hành của báo, tạp chí của Đảng. Hình thức trình bày của báo, tạp chí của Đảng phải bắt mắt hơn, nội dung thông tin phải sinh động, hấp dẫn, bảo đảm tính chính xác, nhanh chóng để thu hút được người đọc và để giữ được vai trò chủ đạo trong thông tin.

Thời gian qua, Báo Bình Dương - tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, kịp thời phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhu cầu thông tin của đông đảo bạn đọc. Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nhu cầu thông tin tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay, ngoài loại hình báo giấy xuất bản định kỳ hàng ngày, kể từ năm 2013, Báo Bình Dương đã xây dựng và triển khai “Đề án phát triển Báo Bình Dương điện tử”. Hiện tại, Báo Bình Dương điện tử gồm 3 thứ tiếng: Việt, Anh, Hoa. Ngoài ra còn có các chuyên trang đa phương tiện, thư viện điện tử. Các trang này đã có bình quân 45.000 - 50.000 lượt truy cập mỗi ngày. Bên cạnh đó, Báo Bình Dương phối hợp với Tỉnh đoàn thực hiện việc cấp phát báo miễn phí cho công nhân trong số ra ngày thứ bảy hàng tuần. Qua đó, kịp thời chuyển tải đến đông đảo đoàn viên, hội viên và thanh niên công nhân những thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Ông Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho rằng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, nhất là trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay, các cơ quan báo chí đứng trước sự cạnh tranh thông tin mạnh mẽ từ mạng xã hội. Điều này không chỉ đặt ra những yêu cầu mới trong hoạt động báo chí nói riêng mà cả đối với công tác tư tưởng, công tác quản lý nhà nước...

Do đó, theo ông Lê Hữu Phước, báo chí phải có sự đổi mới không ngừng để phát huy hơn nữa vai trò chủ đạo trong việc chi phối, định hướng thông tin. Báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; tích cực đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Báo chí phải là một trong những lực lượng chủ lực trong đấu tranh chống sự phá hoại nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, để toàn xã hội nhận thức đúng, hiểu đúng trước các thông tin xấu, độc, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước. Báo chí cần tiếp tục đồng hành cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác thông tin tuyên truyền đưa nghị quyết, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống; trong tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách ở các địa phương, đơn vị theo đúng phương châm thông tin chính xác, khách quan, trung thực, nhanh nhạy để thực hiện tốt sứ mệnh là cầu nối, kênh phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, kênh phản ánh kịp thời, trung thực những ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, để cùng xây dựng một chính quyền vì nhân dân phục vụ.

Song song đó, báo chí cần tiếp tục thông tin tuyên truyền sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước nói chung, sự phát triển của Bình Dương nói riêng, nhất là tuyên truyền những mặt tốt, mặt tích cực, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa, tạo niềm tin, sự phấn khởi, lạc quan trong xã hội, tạo động lực tinh thần thúc đẩy công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, địa phương ngày càng tốt đẹp hơn.

Bên cạnh những thuận lợi, những khó khăn, thách thức trong hoạt động của báo chí trong tỉnh trong thời gian tới cũng sẽ không ít, nhưng tin tưởng rằng, với sự quan tâm, tạo điều kiện mọi mặt của cấp ủy, chính quyền các cấp, chắc chắn báo chí Bình Dương sẽ ngày càng phát triển, giữ vai trò chủ động, tích cực trong thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đóng góp xứng đáng vào thành quả phát triển chung của tỉnh.q

CAO SƠN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter