Bàu Bàng: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Cập nhật: 17-06-2014 | 00:00:00

Sáng 16-6, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bàu Bàng phối hợp cùng Ban Tổ chức Huyện ủy đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 120 đảng viên đến từ các xã và các chi bộ khối cơ quan huyện. Đây là những đảng viên mới được kết nạp trong năm 2013 và đầu năm 2014.

Tham gia lớp học, các học viên sẽ được truyền đạt 9 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua lớp học này, các đảng viên mới được nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2014 kéo dài trong thời gian 7 ngày.

HỮU LIÊM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter