Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy

Cập nhật: 18-06-2020 | 05:39:53

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 17-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đại hội đề ra. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025…

 Ban Chấp hành Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt hứa hẹn trước đại hội. Ảnh: QUỐC CHIẾN

 Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2020-2025, nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận và thống nhất thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ công ty; đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, ưu, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành. Đặc biệt, đại hội đã biểu quyết thống nhất cao dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và giao Ban Chấp hành khóa mới cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 nhất trí đề ra ra mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ; năng động, sáng tạo, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương. Bảo đảm sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; tập trung thực hiện chiến lược phát triển công ty theo hướng bền vững nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thay đổi cơ cấu sản xuất, kinh doanh theo hướng tăng cường dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động để đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 5 năm 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, nghị quyết đại hội đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025, tổng sản lượng khai thác toàn công ty đạt 162.000 tấn mủ với năng suất bình quân từ 2 tấn/ha trở lên; sản lượng tiêu thụ đạt 226.300 tấn mủ với tỷ lệ xuất khẩu đạt từ 70% trở lên; sản lượng cao su thu mua 65.500 tấn, trồng mới tái canh gần 1.000 ha; thực hiện tốt việc quy hoạch, quản lý và sử dụng đất của công ty được cấp trên phê duyệt, đặc biệt là các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đầu tư các khu công nghiệp dịch vụ - đô thị, cụm công nghiệp, khu dân cư; nộp ngân sách và các nghĩa vụ khác kịp thời, đầy đủ đúng quy định; tiền lương bình quân đạt từ 8.000.000 đồng/ người/tháng trở lên; phấn đấu nâng tỷ lệ hộ khá, giàu trong nhiệm kỳ đạt từ 55% trở lên, không có hộ nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh.

Về chỉ tiêu xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ Đảng bộ công ty phấn đấu kết nạp 150 đảng viên mới; 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 95% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 95% trở lên. Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể công ty hàng năm đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát đã nêu, trong 5 năm (2020- 2025) Đảng bộ công ty sẽ tiếp tục thực hiện một số chương trình đột phá, đó là: Chương trình nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của công ty giai đoạn 2020-2025. Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty giai đoạn 2020-2025.

Với những nội dung đã được thông qua tại đại hội lần này và để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Bí thư Đảng ủy công ty khóa XIV đã kêu gọi toàn toàn thể cán bộ đảng viên đoàn kết, thống nhất phát huy truyền thống đơn vị hai lần anh hùng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XIV đã đề ra, góp tích cực vào công cuộc đổi mới của đất nước.

Trước đó, đại hội đã thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ công ty khóa XIV gồm 25 đồng chí. Đại hội trực tiếp bầu đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Bí thư Đảng ủy công ty nhiệm kỳ XIII làm Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2020- 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI gồm 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Các đại biểu cũng đã nghe công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy công ty, bầu Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy công ty.

Như vậy, sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần dân chủ đối mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của đại hội sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đảng bộ, xây dựng công ty phát triển vững mạnh và toàn diện trong nhiệm kỳ mới.

 Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 nhất trí đề ra ra mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ; năng động, sáng tạo, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương. Bảo đảm sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; tập trung thực hiện chiến lược phát triển công ty theo hướng bền vững nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thay đổi cơ cấu sản xuất, kinh doanh theo hướng tăng cường dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động để đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter