Bế mạc kỳ họp thứ 3 – HĐND tỉnh Bình Dương khóa VIII: Tiếp tục thực hiện kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Cập nhật: 09-12-2011 | 00:00:00

(BDO) Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VIII, sáng nay (9-12), các đại biểu đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung giải trình thêm các nội dung kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và nêu một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012.

>>>Xem Video Clip

 Kỳ họp đã diễn ra chất lượng, nghiêm túc (Ảnh: Quốc Chiến)Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung cho biết, trên cơ sở quán triệt mục tiêu kiềm chế lạm phát, UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp chỉ đạo kịp thời công tác công tác quản lý thị trường, xây dựng kế hoạch bình ổn. Từ đó, những tháng cuối năm 2011, chỉ số giá cả có xu hướng tăng chậm, góp phần bình ổn giá cả, giải quyết nhu cầu mua sắm một số mặt hàng thiết yếu phục vụ cho đa số các tầng lớp nhân dân ở vùng sâu, vùng xa và người lao động ở các khu cụm công nghiệp. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo kiểm tra và tiếp tục mở rộng các điểm bán hàng bình ổn trong thời gian tới.

Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo rà soát  điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch chung phát triển đô thị, đặc biệt là quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương, đô thị Thủ Dầu Một phù hợp với định hướng phát triển, làm cơ sở và tiền đề trong việc đầu tư xây dựng và yêu cầu phát triển của tỉnh Bình Dương trong tương lai thành đô thị văn minh hiện đại.

 Các đại biểu biểu quyết thông các các nghị quyết tại kỳ họp Đối với chính sách bảo đảm an sinh xã hội, đây là lĩnh vực mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng. Trong năm 2011, tỉnh đã tập trung nhiều nguồn lực để chăm sóc các đối  tượng chính sách, đối tượng xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cũng được quan tâm nhằm tạo điều kiện cho người lao động có việc làm, ổn định cuộc sống.

Nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung cho biết, theo kế hoạch, tỉnh đã xây dựng hệ thống các giải pháp, cơ chế chính sách để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Tỉnh chủ trương phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ góp phần tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; ưu tiên phát triển lĩnh vực chất lượng cao phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh; phấn đấu giá trị dịch vụ tăng hàng năm 20-23%, đến năm 2015 tỷ trọng dịch vụ chiếm 38% trong cơ cấu kinh tế. Về phát triển đô thị, tỉnh đang triển khai rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, lĩnh vực gắn kết đồng bộ với quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương; tập trung xây dựng trung tâm thành phố mới, chỉnh trang đô thị TX.TDM, Thuận An, Dĩ An, chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để thành lập 2 thị xã và 2 huyện mới trên cơ sở tách từ 2 huyện Bến Cát và Tân Uyên.

Đối với chương trình phát triển nhà ở xã hội, hiện tỉnh đã và đang triển khai các giải pháp, cơ chế chính sách, quy hoach quỹ đất đai, nguồn vốn, cơ chế quản lý… để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng phát triển nhà ở xã hội nhằm góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở trước mắt và lâu dài…

Tiếp đó, các đại biểu đã thông qua 17 nghị quyết: về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2012; về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2012; về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2012; về bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh; về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh; về việc sửa đổi quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cán bộ ấp, khu phố và kinh phí hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh; về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Minh Sang khẳng định, kỳ họp đã thống nhất cao với những nhiệm vụ và giải pháp mà UBND tỉnh đề ra trong năm 2012. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh quan tâm tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Kết luận 02 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện quyết liệt các nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. Huy động mọi nguồn lực đầu tư, ổn định và phát triển các chương trình xúc tiến thương mại theo hướng ưu tiên các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến, đồng thời chủ động tháo gỡ những khó khăn trước tình hình lạm phát, nhất là về giá, về vốn và tín dụng, các giải pháp đảm bảo ổn định xã hội. Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tập trung giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và các ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh…

Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Minh Sang cũng đề nghị, UBMTTQ tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2011, việc thực hiện nghị quyết đã được kỳ họp thông qua, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh.

NGỌC TÙNG

Kỳ họp thứ 3 – HĐND tỉnh khóa VIII đã thông qua 17 nghị quyết, gồm:

1. Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh đầu tư – xây dựng cơ bản năm 2011

2. Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2012.

3. Nghị quyết về Chương trình hoạt động và giám sát của HĐND tỉnh năm 2012

4. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương năm 2012

5. Nghị quyết về Tổng quyết toán ngân sách năm 2010

6. nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2012

7. Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch vốn – xây dựng cơ bản năm 2012

8. Nghị quyết về bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh

9. Nghị quyết về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh

10. Nghị quyết về việc sửa đổi quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cán bộ ấp, khu phố và kinh phí hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh; về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

11. Nghị quyết về việc hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu phố, ấp trên địa bàn tỉnh

12. Nghị quyết về việc quy định một số mức chi đặc thù trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

13. Nghị quyết về việc hỗ trợ khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Bình Dương đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thi đấu thể dục, thể thao

14. Nghị quyết về chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Dương

15. Nghị quyết về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

16. Nghị quyết về việc phê chuẩn quy định đối tượng đóng góp, mức đóng góp quỹ quốc phòng – an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

17. Nghị quyết về hỗ trợ chi phí tang lễ đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter