Bến Cát: Làm tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan

Cập nhật: 13-08-2013 | 00:00:00

   Cán bộ, công chức huyện Bến Cát ngày càng hoàn thiện năng lực công tác, trách nhiệm cao với Đảng và Nhà nước

 Kết quả nổi bật là trong 6 tháng đầu năm 2013, Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) huyện đã tham mưu cho lãnh đạo huyện ra quyết định củng cố, kiện toàn BCĐ thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở; đồng thời, ban hành Công văn số 57, 58-CV/BCĐ về hướng dẫn thực hiện QCDC năm 2013 đến các xã, thị trấn, cơ quan, trường học và doanh nghiệp; Kế hoạch số 27-KH/BCĐ ngày 25-4-2013 về chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở năm 2013 và các hướng dẫn tiêu chí chấm điểm, xếp hạng thi đua thực hiện Pháp lệnh 34/2007/UBTVQH 11 và Nghị định 71/1998/NĐ-CP.

Trên cơ sở đó, BCĐ thực hiện QCDC ở cơ quan, đơn vị đã tập trung việc đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện QCDC cho tất cả cán bộ, đảng viên gắn với việc đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đối với vấn đề thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị có sự nhất quán. Cùng với sự nhất quán đó là ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc đóng góp xây dựng và thực hiện QCDC, nhất là các nội dung cán bộ, công chức, viên chức được biết, được tham gia ý kiến, được giám sát, kiểm tra; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Cụ thể là, những quy định về chế độ, công việc đang được triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức có căn cứ và thật sự phát huy quyền làm chủ của mình trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc tập trung dân chủ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp…

Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Bến Cát Lê Thị Ánh Tuyết, cho biết: Việc thực hiện QCDC trong cơ quan, đơn vị trong thời gian qua gắn với công tác tự phê bình và phê bình từ cấp ủy Đảng đến đảng viên và cán bộ công chức, nhất là thể hiện qua hội nghị, sinh hoạt, kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua triển khai thực hiện, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng được nâng lên, dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện tốt. Các cơ quan, đơn vị từ xã đến huyện đều có thùng thư góp ý, lịch tiếp công dân cụ thể.

Các vấn đề được đưa ra bàn bạc và thống nhất là những vấn đề thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và quyền, nghĩa vụ của cán bộ công chức, viên chức. Việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, QCDC, quy chế chi tiêu nội bộ, các chỉ tiêu về đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức được bàn bạc dân chủ và thống nhất theo đa số.

Nhờ vậy, các vấn đề có liên quan đến lãnh đạo và tổ chức thực hiện QCDC đều được triển khai thực hiện nghiêm túc và sát với thực tế. Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện quy chế của chi bộ, nội dung quy chế, quy chế phối hợp thực hiện giữa lãnh đạo đơn vị và ban chấp hành công đoàn, kế hoạch giám sát của ban thanh tra nhân dân… đều được xây dựng trên cơ sở thực tế nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc QCDC đã góp phần quan trọng để cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh; công đoàn đạt tiên tiến xuất sắc hàng năm.

Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Bến Cát Lê Thị Ánh Tuyết cho biết, BCĐ thực hiện QCDC các cơ quan, đơn vị thời gian qua đã quan tâm kết hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua; đẩy mạnh cải cách hành chính, nội dung, phương pháp làm việc, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức.

Có thể nói, việc thực hiện QCDC trong hoạt động cơ quan, đơn vị ở huyện Bến Cát theo Nghị định 71/1998/NĐ-CP thời gian qua đã giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo hoàn thiện hơn về phẩm chất chính trị, năng lực công tác, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ đó tạo thêm động lực và khơi dậy tiềm năng giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch huyện đề ra.

 HÒA NHÂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter