Bến Cát: Tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)

Cập nhật: 07-09-2013 | 00:00:00

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bến Cát Nguyễn Văn Minh cho biết, xác định các nghị quyết, kết luận, các chuyên đề của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI) là những vấn đề rất quan trọng đối với việc tiếp tục giữ vững vai trò của Đảng và sự phát triển của địa phương, ngay sau khi nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận, quyết tâm đưa các chuyên đề của hội nghị vào cuộc sống với hiệu quả cao nhất.

Huyện Bến Cát gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) với thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Theo đó, đối với chuyên đề: Tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, Bến Cát tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp, hoạt động hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bến Cát Bùi Hùng Dũng: Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng bộ huyện tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức và tăng cường công tác bồi dưỡng để nâng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ năng lực và kỹ năng công tác; kết hợp đào tạo bồi dưỡng với thực hiện luân chuyển để rèn luyện trong thực tiễn. Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ về cơ sở để tạo điều kiện cho cán bộ tích lũy kinh nghiệm, phát huy năng lực để được xem xét đề bạt, bổ nhiệm, đồng thời gắn với việc xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp; thực hiện chính sách thu hút người tài vào làm việc trong các cơ quan của hệ thống chính trị; thu hút cán bộ trẻ có trình độ đại học và năng lực về công tác ở cấp cơ sở; thực hiện thí điểm thi tuyển một số chức danh cấp phó ở một số đơn vị cấp huyện.

Đối với việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Bến Cát tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới. Bên cạnh đó, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân; xây dựng phong trào cách mạng rộng lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, huyện sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; các cấp ủy Đảng quan tâm củng cố tổ chức, bộ máy cán bộ dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Đi cùng với đó là quan tâm bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ cho đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác vận động quần chúng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và cơ chế góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả; phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới…

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bến Cát Nguyễn Văn Minh, về vấn đề chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), đẩy mạnh quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT), huyện sẽ chủ động ứng phó với BĐKH, quản lý tốt tài nguyên và BVMT thông qua việc tăng cường các giải pháp về công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm BVMT của các cấp, các ngành, các tổ chức và nhân dân bằng nhiều hình thức. Kịp thời cụ thể hóa thực hiện tốt các cơ chế chính sách, tài chính đã được đổi mới và hoàn thiện, tăng cường và đa dạng hóa các nguồn lực cho ứng phó với BĐKH, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, BVMT. Kết hợp tăng chi ngân sách với đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho ứng phó BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT. Phát huy vai trò, trách nhiệm các ban ngành, chính quyền các xã trong việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực. Bên cạnh đó, hàng năm, ưu tiên bố trí ngân sách cho điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu, xử lý ô nhiễm môi trường, bảo toàn đa dạng sinh học và ứng phó BĐKH. Thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi doanh nghiệp và người dân tham gia hoạt động ứng phó BĐKH và BVMT; ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng BĐKH và thiên tai; cùng với đó, thực hiện tốt chính sách bù giá 10 năm đầu đối với các dự án phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, tái chế và sử dụng chất thải, sản xuất điện từ chất thải; khuyến khích hỗ trợ người dân trồng cây phân tán…

HÒA NHÂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter