Bình Dương phải tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững...

Cập nhật: 03-01-2012 | 00:00:00

Trong thời gian tới, đối với Bình Dương là thời kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thời kỳ mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bình Dương phải phát huy những thành quả đạt được, phân tích đánh giá, xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiếp tục huy động được sức mạnh tổng hợp và các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Bình Dương quan tâm lưu ý một số nội dung, đó là:

Bình Dương phải tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Phát triển công nghiệp nhanh nhưng phải chọn lọc, thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, có giá trị gia tăng lớn, ít gây ô nhiễm môi trường. Tạo bước phát triển nhanh về dịch vụ, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại thân thiện với môi trường. Chú trọng phát triển dịch vụ theo hướng chất lượng cao và tăng tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị và sản xuất hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến. Quan tâm đầu tư phát triển và xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí đã đề ra.

Bình Dương phải tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, đồng thời phải gắn kết với việc thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29-5-2008 của Bộ Chính trị, chủ động đầu tư nhằm kết nối và khai thác tối đa hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tập trung xây dựng thành phố mới Bình Dương theo hướng văn minh hiện đại, chú trọng đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dịch vụ cao cấp gắn kết đồng bộ  với phát triển công nghiệp và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Phát triển kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, do đó, Bình Dương tiếp tục quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chú trọng công tác giảm nghèo và thoát nghèo bền vững theo tiêu chí của tỉnh. Trong năm 2012, Bình Dương tiếp tục nâng chuẩn nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh để phấn đấu nhằm nâng cao đời sống của các hộ nghèo, góp phần giảm khoảng cách và chênh lệch mức sống trong các tầng lớp nhân dân.

Bình Dương phải tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Củng cố và kiện toàn hệ thống chính trị vững mạnh, hiệu lực và hiệu quả. Bảo đảm quốc phòng và an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, quản lý doanh nghiệp, khoa học kỹ thuật và đội ngũ công nhân, người lao động nhằm đáp ứng với yêu cầu và đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh.

TRÍ DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter