Bình Dương quyết tâm cải thiện chỉ số PCI

Cập nhật: 16-04-2018 | 15:53:48

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan. Chỉ số CCHC do Bộ Nội vụ đánh giá hàng năm, tnh Bình Dương thuc nhóm những địa phương có kết quả tốt. Tại Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã biểu dương Bình Dương là địa phương thực hiện tốt CCHC năm 2017. Dù đạt được những kết quả tốt trong công tác CCHC nói chung và Chỉ số CCHC nói riêng nhưng kết quChỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2017 chưa đạt được kết quả tương xứng.

PCI 2017 tăng điểm

Kết quả PCI tỉnh Bình Dương năm 2017 đạt 64,47 điểm, tăng 0,9 điểm so với năm 2016 nhưng gim 10 hạng (từ hạng 4 xuống hạng 14). Trong 10 tỉnh Đông Nam bộ, Bình Dương xếp thứ 2 về thứ bậc, sau TP.Hồ Chí Minh. Bình Dương cách tỉnh đứng đầu 6,22 điểm (phổ điểm PCI 2017 các tỉnh, thành phố trong cc từ 55,12 - 70,69 điểm). Trong 10 Chsố thành phần, PCI 2017 của Bình Dương có 6 Chỉ số thành phần tăng điểm và 4 Chsố giảm điểm. 

Chỉ số thành phần PCI 2017 tăng điểm: Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất 6,83 điểm (tăng 0,31 điểm). Một số tiêu chí thành phần liên quan đến CCHC như: Tiêu chí tỷ lệ % doanh nghiệp (DN) không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) do lo ngại thủ tục hành chính (TTHC) và cán bộ nhũng nhiễu đã tăng 10% điểm, nhưng tiêu chí DN thực hiện TTHC liên quan đất đai trong 2 năm qua không gặp khó khăn đã gim 6,37% điểm và tiêu chí mi PCI 2017 là số ngày chờ đợi để được cấp GCNQSDĐ ca Bình Dương là 30 ngày (xếp thứ 62/63). Trong 11 tiêu chí chỉ số thành phần này, có 3 tiêu chí liên quan CCHC, kết qucó 1 tiêu chí tăng điểm, 2 tiêu chí gim điểm. Chi phí thời gian thực hiện TTHC 7,45 điểm (tăng 0,26 điểm). Liên quan đến CCHC, cụ thể trong 11 chỉ số thành phần, tỉnh Bình Dương đã có 5 chỉ tiêu được ci thiện là: Tỷ lệ DN dành hơn 10% quỹ thời gian để tìm hiểu và thực hiện quy định pháp luật (giảm 4,46%); số giờ trung bình cho mỗi cuộc làm việc vi thanh tra, kiểm tra thuế (gim 1 giờ); tỷ lệ % cho rằng cán bộ công chức (CBCC) gii quyết công việc hiệu qu(tăng 18,62%); tỷ lệ % cho rằng CBCC thân thiện (tăng 3,32%); tỷ lệ % cho rằng phí, lệ phí được niêm yết công khai (tăng 1,73%). 

Trong số 5 chỉ tiêu mi bổ sung trong năm 2017, tỉnh được đánh giá khá tốt 2 tiêu chí so với mức trung bình chung của cả nước là: Nội dung thanh, kiểm tra ít bị trùng lặp; thanh, kiểm tra ít tạo cơ hội cho cán bộ nhũng nhiễu DN. Tuy nhiên, có 1 chỉ tiêu bị đánh giá sụt gim là: Tỷ lệ DN cho rằng thtục giấy tờ đơn gin (gim 5%). Bên cạnh đó, trong 5 chỉ tiêu mi bổ sung năm 2017, có 2 chỉ tiêu chỉ ra điểm hạn chế ca tỉnh so vi cả nước là các DN được khảo sát cho rằng thtục giấy tờ còn khá phức tạp và thời gian thực hiện TTHC được rút ngắn hơn so vi quy định (thấp hơn 1% so vi mức trung vị cc). Như vậy, trong 11 tiêu chí liên quan trực tiếp từ CCHC, kết quPCI 2017 có 5/6 tiêu chí tăng điểm, 1 tiêu chí gim điểm; 2/5 tiêu chí mi có kết qutích cực và 3 tiêu chí có kết quthấp. Tính năng động, tiên phong ca chính quyền: 6,04 điểm, tăng 0,37 điểm. Có 9 chỉ tiêu kho sát, trong đó có 3 chỉ tiêu mi được bổ sung. Trong các chỉ số thành phần, có 2 chỉ tiêu được cải thiện là: Tỷ lệ DN cho rằng lãnh đạo tỉnh có chtrương đúng, nhưng chưa được thực hiện tốt ở cấp huyện. Tất c3 chỉ tiêu mới bổ sung trong năm 2017 tỉnh Bình Dương thực hiện khá tốt so vi mức trung bình ca cc là: Nhận được phn hồi ca cơ quan Nhà nưc về khó khăn vưng mắc (98%); thông qua đối thoại những vướng mắc, khó khăn ca DN được tháo gỡ kịp thời (69%) và 72% DN hài lòng vi cách gii quyết ca cơ quan Nhà nưc (cao thứ 3 cả nước).

Mặc dù vậy, có 4 chỉ tiêu bị đánh giá sụt gim là: DN đánh giá UBND tỉnh năng động, sáng tạo trong gii quyết vấn đề mi phát sinh (gim 0,99%); thái độ tích cực ca chính quyền tỉnh vi khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) (gim 2,41%); DN đánh giá UBND tỉnh vận dụng pháp luật linh hoạt nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho KTTN (gim 4,21%); 82% DN cho rằng các sáng kiến hay ở cấp tỉnh chưa được thực thi tốt ở cấp sở, ngành (tăng 1,88%). Trong 9 tiêu chí chỉ số thành phần này, có 5 tiêu chí liên quan chỉ đạo điều hành CCHC tăng điểm, 4 tiêu chí gim điểm. Dịch vụ hỗ trợ DN: 6,69 điểm, tăng 1,12 điểm, đây là tiêu chí tăng điểm nhiều nhất ca tỉnh Bình Dương. Có 24 tiêu chí đánh giá, 18 tiêu chí tăng điểm. 

Liên quan đến CCHC, tiêu chí về số lượng DN đã sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý về TTHC tăng 33,92%, đã góp phần ci thiện PCI 2017. Tuy nhiên, tỷ lệ DN có ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật gim 4,75%. Trong 24 tiêu chí chỉ số thành phần này, có 2 tiêu chí liên quan CCHC, kết quả có 1 tiêu chí tăng điểm, 1 tiêu chí gim điểm. Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự: 6,39 điểm, tăng 0,59 điểm vi 12/17 tiêu chí đánh giá có kết qutích cực liên quan chyếu đến cải cách tư pháp và tình hình an ninh trật tự ca tỉnh. Cạnh tranh bình đẳng: 5,61 điểm, tăng 0,53 điểm vi 11/14 tiêu chí có kết qutích cực. Các tiêu chí này chyếu liên quan đến việc thực hiện bình đẳng giữa các thành phần DN: FDI, DN trong nưc và DNNN trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Một số chỉ số giảm điểm  

Chi phí gia nhập thị trường: Đạt 7,66 điểm, gim 0,59 điểm. Dù gim nhẹ về điểm nhưng đây là tiêu chí Bình Dương đạt điểm cao nhất trong 10 chỉ tiêu khảo sát PCI 2017. Các DN tiếp tục đánh giá khởi sự kinh doanh ở Bình Dương có chi phí thấp, góp phần thu hút đầu tư và tạo môi trường khởi nghiệp tốt. Trong 10 tiêu chí thành phần của chỉ số này, có 7 chỉ tiêu liên quan đến CCHC được ci thiện, tiêu biểu như tỷ lệ DN phải chờ hơn 1 tháng hoàn thành tất ccác thtục để chính thức hoạt động gim đáng kể (gim 6,44%); số ngày thay đổi đăng ký DN là 6 ngày (gim 1 ngày); các chỉ tiêu về thay đổi đăng ký DN đều được đánh giá tăng như: Cán bộ am hiểu chuyên môn về thủ tục (tăng 25,21%); tỷ lệ cán bộ nhiệt tình, thân thiện (tăng 24,97%); tỷ lệ DN cho rằng ứng dụng công nghệ thông tin (tăng 17,82%)...

Ngoài ra, năm 2017 ghi nhận điểm mi khi tỷ lệ DN được kho sát đã làm thtục đăng ký kinh doanh qua phương thức mi như trực tuyến, bưu điện... đạt 34%, cao thứ 5 cc. Tuy nhiên, tỷ lệ DN phi chờ hơn 3 tháng để hoàn thành các thủ tục để hoạt động (tăng 1,83%); Số ngày đăng ký DN là 7 ngày (bằng mức cao nhất cảnước). Như vậy, trong 10 tiêu chí chỉ số thành phần này, có 9 tiêu chí liên quan CCHC, kết qucó 7 tiêu chí có kết qutích cực , 2 tiêu chí gim điểm.

Tính minh bạch và tiếp cận thông tin: Đạt 6,52 điểm, giảm 0,47 điểm. Có 12 tiêu chí khảo sát, trong đó có 7 tiêu chí liên quan CCHC. Có 3 chỉ tiêu được ci thiện là: Độ mở và chất lượng trang web ca tỉnh tăng mạnh từ 33 điểm lên 42 điểm và đứng thứ 3 cc; tỷ lệ DN truy cập vào website của tỉnh (tăng 1%), 50% DN khảo sát cho rằng Hiệp hội DN đóng vai trò ln trong xây dựng chính sách ca tỉnh (trung vị cc là 48%). Tuy nhiên, các chỉ tiêu về minh bạch, công khai bị đánh giá sụt gim như: Tiếp cận tài liệu quy hoạch (gim 0,04%), tài liệu pháp lý (gim 0,06%); DN cho rằng cần có mối quan hệ để có được tài liệu ca tỉnh (tăng 2,38%); Thỏa thuận khon thuế phi nộp vi cán bộ thuế là quan trọng (tăng 7,79%). Như vậy, trong 12 tiêu chí chỉ số thành phần này, có 7 tiêu chí liên quan CCHC, kết qucó 3 tiêu chí tăng điểm, 4 tiêu chí giảm điểm.

Chi phí không chính thức: 5,38 điểm, gim 0,8 điểm vi 9 tiêu chí đánh giá vi 2 tiêu chí liên quan CCHC và cả 2 tiêu chí đều có kết quthấp bao gồm: 30% DN có chi trả chi phí không chính thức trong thực hiện TTHC đất đai (trung vị cc 31%), 59% cho rằng tình trạng nhũng nhiễu là phổ biến khi gii quyết TTHC (tăng 7,4% so 2016). Liên quan CCHC có tiêu chí gim điểm là tình trạng nhũng nhiễu là phổ biến khi gii quyết TTHC (tăng 7,4%). 

Đào tạo lao động: 6,35 điểm,  giảm 0,16 điểm. Trong 11 tiêu chí chỉ số thành phần này, kết qucó 5 tiêu chí tăng điểm, 6 tiêu chí gim điểm, không có liên quan đến CCHC. 

Nhìn chung, PCI 2017 tỉnh Bình Dương thuộc nhóm tốt, dẫn đầu cc, điểm số tăng liên tục 4 năm và nhiều tiêu chí liên quan CCHC đã tác động tích cực đến kết quPCI của tỉnh. Một số tiêu chí thuộc nhóm đứng đầu cc như: Chỉ số cơ sở hạ tầng cao nhất nước, cán bộ am hiểu chuyên môn về thtục (tăng 25,21%); tỷ lệ cán bộ nhiệt tình, thân thiện (tăng 24,97%); tỷ lệ DN cho rằng ứng dụng công nghệ thông tin (tăng 17,82%), tiêu chí về số lượng DN đã sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý về TTHC tăng 33,92%, tỷ lệ DN được kho sát đã làm thtục đăng ký kinh doanh qua phương thức mi như trực tuyến, bưu điện... đạt 34%, cao thứ 5 cả nưc đã góp phần ci thiện PCI 2017, góp phần đưa Bình Dương trở thành địa phương thu hút đầu tư nưc ngoài cao thứ 2 cả nước.

Trong tổng số 128 chỉ tiêu hợp thành 10 chỉ số thành phần trong chỉ số PCI 2017, so với con số 112 chỉ tiêu ca giai đoạn 2013-2016, có 43 tiêu chí liên quan CCHC, tỉnh Bình Dương có 24 tiêu chí liên quan CCHC tăng điểm, ci thiện khá tốt theo tình hình CCHC của tỉnh. Tuy nhiên, có 19 tiêu chí thành phần có kết quchưa tốt, sụt điểm liên quan CCHC cũng khá tương đồng vi những tồn tại trong công tác CCHC của tỉnh như: Vai trò trách nhiệm chỉ đạo, điều hành ca người đứng đầu trong CCHC; TTHC trong lĩnh vực đất đai còn nhiều phức tạp và số ngày chờ để được cấp GCNQSDĐ (lâu thứ 2 cc); tỷ lệ DN phi chờ hơn 3 tháng để hoàn thành các thtục để hoạt động và số ngày đăng ký DN là 7 ngày (bằng mức cao nhất cả nước); công khai minh bạch trong quy hoạch và các tài liệu pháp lý (mức gim dưi 1%) và vấn đề nhũng nhiễu ca CBCC khi làm TTHC.

Một số khuyến nghị đểtiếp tục nâng cao chất lượng

Ông Phạm Ngọc Thạch, Phó trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết: “Trong quá trình tiến hành nghiên cứu và công bố chỉ số PCI, chúng tôi có quan sát thấy khá nhiều tỉnh, thành phố đã thực hiện những cải cách chính sách và có được những cải thiện thực sự. Song, cũng có vấn đề là một vài địa phương lại chỉ tập trung vào cải thiện điểm số của các chỉ tiêu cụ thể, ví dụ như chỉ nâng cấp trang web của tỉnh, trong khi lại lơ là vấn đề cốt lõi. Chính vì vậy, trong không ít trường hợp, điều mà chúng tôi nhận thấy là điểm số của chỉ tiêu tăng nhưng DN vẫn phản ánh những khó khăn, bức xúc. Nói cách khác, một vài địa phương mới tiến hành những hoạt động mang tính “bề nổi” thay vì triển khai những cải cách mang tính thực chất và điều này cần được khắc phục.

Đối với tỉnh Bình Dương, dù còn những tồn tại như đã phân tích ở phần trên nhưng với những cải cách thực chất, đi vào chiều sâu và những hành động thiết thực trong CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và nhất là việc xây dựng thành phố thông minh Bình Dương sẽ lan tỏa sâu rộng hơn. Kỳ vọng kết quả PCI Bình Dương trong thời gian tới sẽ có kết quả tích cực hơn và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

 

TRƯƠNG CÔNG HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter