Bình Dương: Quyết tâm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Cập nhật: 05-02-2013 | 00:00:00

 Ngày 1-12-2011, Ban Bí thư TW Đảng ban hành Chỉ thị số 09 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PTTDBVANTQ) trong tình hình mới”; nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ thị trên, Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh chương trình hành động và kế hoạch thực hiện, trong đó đề ra những nội dung trọng tâm để ban ngành, đoàn thể và các địa phương thực hiện phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ, chức năng của đơn vị mình.

Tại cuộc họp quán triệt các văn bản chỉ đạo trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung, cũng là Trưởng ban chỉ đạo thực hiện PTTDBVANTQ phát biểu chỉ đạo: Để thực hiện có hiệu quả nội dung chỉ thị của Ban Bí thư, ngoài những nội dung nêu trong chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh; các cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở cần nghiêm túc quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của PTTDBVANTQ xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; trong đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt, lực lượng công an giữ vai trò xung kích. Tổ chức PTTDBVANTQ cần tiến hành theo hướng xã hội hóa ngày càng cao, chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Định kỳ phải tổ chức sơ kết, tổng kết, nhân rộng kinh nghiệm mô hình hoạt động có hiệu quả, triển khai xây dựng mô hình khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh trật tự (ANTT). Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể, trưởng khu, trưởng ấp ở cơ sở; bồi dưỡng, khơi dậy lòng nhiệt tình, trách nhiệm của những người có uy tín làm hạt nhân để xây dựng PTTDBVANTQ…

Từ sau hội nghị cho đến nay, công an các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy xây dựng chương trình, kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo thực hiện. Qua theo dõi việc triển khai ở cơ sở, các đơn vị đã thể hiện được mục đích, yêu cầu nội dung của chỉ thị để đưa vào kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình ở từng địa phương. Nhờ đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý và tổ chức thực hiện của chính quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần phục vụ quá trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương; đồng thời phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào. Qua triển khai và thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư, sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng PTTDBVANTQ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới; phát huy dân chủ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong công tác bảo vệ ANTT.

Đối với lực lượng công an các cấp tiếp tục chủ động, tham mưu giúp Ban chỉ đạo triển khai chương trình công tác thiết thực, hiệu quả; định kỳ đề xuất việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong PTTDBVANTQ; hướng dẫn các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTT. Công an phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục biên soạn, bổ sung tài liệu giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh, tổ chức phổ cập cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, giúp lực lượng này làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn ANTT và xây dựng PTTDBVANTQ.

 

 MỸ THIỆN 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter