Bình Dương: Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Cập nhật: 05-12-2013 | 00:00:00

  Cán bộ phụ trách bộ phận rà soát TTHC các sở, ngành trao đổi nghiệp vụ chuyên môn rà soát TTHC

Quan tâm công tác kiểm soát TTHC

Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết trong 2 năm 2012 và 2013, Phòng kiểm soát TTHC (trước đây thuộc UBND tỉnh, hiện nay thuộc Sở Tư pháp) đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ.

Sau khi kiện toàn bộ máy tổ chức, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), tổ chức kế hoạch tuyên truyền về cải cách TTHC thường xuyên, liên tục; tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt về tình hình và kết quả thực hiện đánh giá tác động TTHC trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL.

Số lượng văn bản QPPL có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của UBND tỉnh ban hành từ năm 2012 đến nay là 16 văn bản, có 4/16 văn bản thực hiện đánh giá tác động. Theo đánh giá của đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp, Bình Dương thực hiện công tác cải cách TTHC và kiểm soát TTHC có nhiều chuyển biến tích cực.

Từ đó, việc thực hiện đánh giá tác động TTHC và lấy ý kiến góp ý của đơn vị kiểm soát TTHC cho văn bản QPPL có quy định về TTHC được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm theo 4 tiêu chí: Sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính hiệu quả. Qua đó đã nâng cao chất lượng các quy định về TTHC trước khi ban hành, công bố, công khai thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, huyện, thị, thành phố thực hiện tốt công tác kiểm soát, rà soát TTHC. Cụ thể gần đây nhất, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát quy định, TTHC cho các sở, ngành nhằm hỗ trợ các sở, ban ngành trong việc triển khai kế hoạch thực hiện rà soát quy định, TTHC năm 2013.

Cũng theo số liệu thống kê, hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định công bố 1.741 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Trong đó, UBND tỉnh đã đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp công bố công khai trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia là 1.530 thủ tục, còn 211 thủ tục chưa được cập nhật công bố công khai trên hệ thống là do cơ sở dữ liệu quốc gia đang được nâng cấp.

Thực hiện tốt việc công khai thủ tục

Trong năm 2013, toàn tỉnh tiếp nhận và giải quyết 271.173 hồ sơ TTHC. Trong quá trình giải quyết TTHC vẫn còn hồ sơ quá hạn, chủ yếu ở một số lĩnh vực đất đai, đo đạc và bản đồ tại cấp huyện hoặc khiếu nại, tố cáo… UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan báo cáo rõ nguyên nhân và có đề xuất biện pháp xử lý tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền và kiến nghị Trung ương giải pháp xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương.

Để tiện việc liên hệ cũng như trả lời những kiến nghị của người dân liên quan cụ thể đến các thủ tục, Phòng Kiểm soát TTHC (Sở Tư pháp) đề nghị người dân khi gửi đơn kiến nghị cần ghi rõ địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên lạc và tóm tắt ngắn gọn nội dung cần kiến nghị. Mọi phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. ĐT: (0650) 3.835.029, fax: (0650) 3.822.174; địa chỉ email: kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn

Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp (cụ thể là Phòng Kiểm soát TTHC) chịu trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, công khai địa chỉ của văn phòng, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email trên báo Bình Dương để cá nhân, tổ chức biết.

Một trong điểm nhấn quan trọng là đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp đã đánh giá cao tỉnh Bình Dương thực hiện tốt việc công bố công khai tại các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ rà soát, công bố TTHC. Việc niêm yết thủ tục được hầu hết được các đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy định theo hướng dẫn tại Công văn số 2421 của UBND tỉnh.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp cũng đánh giá Bình Dương thực hiện có kết quả cao việc chuyển giao tổ chức, bộ máy, nhân sự, tổ chức tập huấn, làm tốt công tác kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Nguyên Dũng cũng lưu ý Bình Dương tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC tại các sở, ngành, đơn vị và giải quyết TTHC đúng quy định.

 THỦY TIÊN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter