Bình Dương tiếp tục hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng

Cập nhật: 10-05-2019 | 10:34:47

UBND tỉnh Bình Dương vừa ký Quyết định số 1027/QĐ- UBND ngày 19-4-2019 ban hành kế hoạch sử dụng nguồn 20% kết dư quỹ khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017 để tiếp tục thực hiện một số chính sách BHYT trong năm 2019. Xoay quanh những nội dung liên quan về việc hỗ trợ mức đóng BHYT, phóng viên Báo Bình Dương có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Duy Hiểu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh.

- Thưa ông, theo quyết định của UBND tỉnh, những đối tượng nào tham gia BHYT trong năm 2019 sẽ được hỗ trợ mức đóng từ nguồn kết dư quỹ KCB BHYT năm 2017?

- Thực hiện theo quy định của Luật BHYT năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và căn cứ Thông báo số 154/TB-BHXH ngày 14-1-2019 của BHXH Việt Nam về việc trích 20% kinh phí dành cho KCB BHYT chưa sử dụng hết năm 2017 để lại tỉnh Bình Dương; cũng như các năm trước, năm nay, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế và Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh chi hỗ trợ mức đóng BHYT cho 4 nhóm đối tượng khi tham gia BHYT gồm các đối tượng là: Học sinh, sinh viên (HSSV); người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; thành viên hộ gia đình tham gia BHYT; đối tượng là người nhiễm HIV.

Khám răng miễn phí cho các em học sinh trường Tiểu học Tân Phước Khánh B (TX.Tân Uyên)

- Mức hỗ trợ cho từng nhóm đối tượng được thực hiện cụ thể như thế nào?

- Căn cứ Quyết định số 1027/ QĐ-UBND, BHXH tỉnh đã ban hành Công văn số 702/BHXH-KTTN ngày 24-4-2019 thông báo hỗ trợ mức đóng BHYT cho 4 đối tượng. Cụ thể như sau: Đối tượng là HSSV được hỗ trợ thêm 30%, ngoài phần ngân sách Nhà nước hỗ trợ để nâng tổng mức hỗ trợ lên 60%. Do đó, HSSV chỉ còn phải đóng 40% số tiền khi tham gia BHYT. Đối tượng là người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ thêm 70%, ngoài phần ngân sách Nhà nước hỗ trợ để nâng tổng mức hỗ trợ lên 100%. Như vậy, người tham gia BHYT thuộc đối tượng này không phải đóng tiền. Đối tượng là thành viên hộ gia đình tham gia BHYT được hỗ trợ 20%, nên người tham gia thứ nhất của hộ gia đình chỉ còn phải đóng 80% số tiền mua thẻ BHYT. Những thành viên còn lại, khi tham gia sẽ được giảm trừ theo tỷ lệ quy định dựa trên số tiền thực đóng của người thứ nhất. Đối tượng là người nhiễm HIV được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Người tham gia BHYT thuộc đối tượng này được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Một điều cũng xin lưu ý là khi mức lương cơ sở làm căn cứ đóng BHYT tăng, theo dự kiến từ 1-7-2019, thì các đối tượng sẽ được hỗ trợ căn cứ theo mức lương cơ sở mới.

- Như vậy, đây có phải là chính sách đột phá của Bình Dương trong việc hỗ trợ đóng BHYT cho nhóm đối tượng mà ông vừa nêu trên?

- Có thể nói đây là một chính sách lớn của tỉnh nhằm giúp cho người dân được tiếp cận và hưởng chính sách BHYT của Đ ả n g và Nhà nước; góp phần tạo được sự thu hút cho việc phát triển đối tượng nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân theo chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2016- 2020 của Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28-6-2016 cũng như tỷ lệ người dân tham gia BHYT trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu giai đoạn 2016-2020 và hàng năm theo nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra. Từ đó giúp cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh có điều kiện để chăm sóc sức khỏe tốt hơn và cũng chính là góp phần thực hiện mục tiêu, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong việc thực hiện chính sách BHYT, thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời gian vừa qua cũng như trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25- 10-2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

- Thưa ông, chính sách hỗ trợ được thực hiện khi nào và điều kiện gì để được hỗ trợ?

- Căn cứ vào quy định tại Thông tư số 20/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định số 1027/QĐ-UBND, BHXH tỉnh đã thông báo thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ này là từ ngày 1-5-2019 đến ngày 13-1- 2020. Điều kiện để người tham gia BHYT thuộc 4 đối tượng được hưởng mức hỗ trợ nêu trên là phải đăng ký, lập danh sách, hồ sơ tham gia và đồng thời phải nộp tiền cho cơ quan BHXH trong thời gian từ ngày 1-5-2019 đến ngày 13-1-2020.

BHXH tỉnh đã có văn bản gửi cho các sở, ngành, các cấp liên quan và các đại lý thu để tuyên truyền và triển khai thực hiện nhằm bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng được hỗ trợ.

- Mức hỗ trợ cho nhóm đối tượng này được thực hiện đến khi nào, thưa ông?

- Theo quy định của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT thì việc phân bổ và chuyển 20% kết dư quỹ KCB BHYT hàng năm cho địa phương để sử dụng cho một số hoạt động về chính sách y tế căn cứ vào số kết dư quỹ KCB BHYT hàng năm (số thu BHYT dành cho khám bệnh, chữa bệnh lớn hơn số chi khám bệnh, chữa bệnh trong năm) và chỉ có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2020. Do đó, mức hỗ trợ này chỉ được thực hiện căn cứ vào tình hình kết dư quỹ KCB BHYT hàng năm và theo quyết định phê duyệt của cơ quan có thầm quyền.

- Xin cảm ơn ông!

Số đối tượng dự kiến tham gia BHYT được hưởng hỗ trợ mức đóng trong năm 2019 gồm: HSSV (365.000 người), hộ gia đình nông lâm (8.000 người), thành viên hộ gia đình tham gia BHYT (260.000 người), người nhiễm HIV là 130 người.

TƯỜNG VY (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter