Các luật mới có hiệu lực từ đầu năm 2014

Cập nhật: 02-01-2014 | 00:00:00
- Hiến pháp năm 2013 gồm 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992. Hiến pháp 2013 có nhiều điểm mới; quy định rõ hơn nguyên tắc phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước, thể hiện đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. - Cũng từ 1-1-2014, hai đạo luật thuếquan trọng làLuật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi 2013 vàLuật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi năm 2013 cũng sẽ chính thức cóhiệu lực thi hành. Đối với thuếTNDN, từ năm 2014 mức thuếsuất cho các DN là22% (mức trước đây là25%). DN cótổng doanh thu năm không quá20 tỷ đồng thì mức thuếsuất là20% và đã được áp dụng từ1-7-2013. Từ năm 2016, mức thuếsuất thuếTNDN sẽ giảm còn 20% và mức thuế suất ưu đãi cũng được điều chỉnh còn 17%. Ngoài ra, một số khoản thu nhập được bổ sung thêm vào thu nhập chịu thuế là: thu nhập từchuyển nhượng dựán đầu tư; chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; chuyển nhượng quyền góp vốn, quyền tham gia dựán đầu tư. Về thuế GTGT, Luật Thuế GTGT mới có nhiều điểm thay đổi về đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, các trường hợp được hoàn thuế… Theo đó, từngày 1-1-2014, sẽáp dụng ngưỡng doanh thu nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừcho các cơ sở kinh doanh là từmột tỷđồng trở lên. Ngưỡng trên không áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh và trường hợp có đăng ký tựnguyện áp dụng phương pháp khấu trừ. - Ngoài ra Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi năm 2013 và một số luật khác cũng chính thức có hiệu lực với một số điểm đáng chú ý: Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Ngoại hối 2013 quy định người cư trú bao gồm cả tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng được thành lập, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Pháp lệnh còn bổ sung quy định Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam quản lý vàng và toàn bộ số ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước phải được gửi tại NHNN Việt Nam. - Cùng với đó, theo Luật Khoa học và công nghệ (KHCN) 2013 các DN bắt buộc phải dành kinh phíđầu tư nhằm đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa. Luật có nhiều nội dung mới, phù hợp với chính sách Nhà nước về phát triển KHCN; làm rõ hơn vị trí, vai tròcủa tổ chức KHCN, sắp xếp lại tổ chức KHCN. - Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 quy định đưa kiển thức về an ninh quốc phòng vào chương trình học của học sinh tiểu học, trung học cơ sở theo mô hình lồng ghép nội dung các môn học trong chương trình với hoạt động ngoại khóa phù hợp với lứa tuổi. - Từ1-1-2014, cá nhân muốn đăng ký thường trú vào các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương phải có thời gian tạm trú từ2 năm trở lên thay vìthời gian 1 năm như trước đây. Đây là một trong những điểm mới được quy định tại Luật Cư trú sửa đổi năm 2013. - Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 sửa đổi một số quy định nhằm đề cao vai tròcủa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đồng thời bổ sung quy định về trách nhiệm cũng như quyền và nghĩa vụ của tổ hòa giải và tổ trưởng tổ hòa giải. Luật còn bổ sung một số quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên như quyền được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải; được hưởng thù lao khi thực hiện vụ, việc hòa giải; quyền được khen thưởng… NGUYỄN CAO 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter