Cách mạng Tháng Mười Nga: Cuộc cách mạng vĩ đại vì nhân dân

Cập nhật: 07-11-2012 | 00:00:00

Tất cả vì giai cấp công nhân và nhân dân lao động

Ngày 7-11-1917, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, nhân dân lao động, từ thân phận bị nô lệ, bị áp bức bóc lột đã vươn lên làm chủ, giành chính quyền về tay mình, đứng ra cai quản và tổ chức xây dựng xã hội mới. Khát vọng được giải phóng, được tự do, hạnh phúc, được làm chủ xã hội, làm chủ nhà máy, công xưởng, ruộng đồng, làm chủ cuộc sống của quần chúng nhân dân lao động Nga đã được ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin soi rọi, thức tỉnh, làm bùng lên những hành động cách mạng “long trời lở đất”, làm nên sự kiện “rung chuyển thế giới”. Đó thực sự là cuộc cách mạng vì nhân dân với ý nghĩa đầy đủ của nó; là cuộc cách mạng “giành được nước Nga từ trong tay bọn nhà giàu để giao lại cho những người nghèo, từ trong tay bọn bóc lột để giao lại cho những người lao động”. Logic phát triển tất yếu của cuộc cách mạng như thế là quyền lực chính trị - xã hội thuộc về nhân dân lao động.   V.I.Lênin đã lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Mười

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga, thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, đã được mở ra. Cách mạng Tháng Mười đã trả lời một cách rõ ràng về vấn đề cơ bản, bản chất của một cuộc cách mạng xã hội, đó là vấn đề chính quyền nhà nước và chính quyền nhà nước đó thuộc về ai, do ai lập nên và nó ra đời, tồn tại vì ai; đã khẳng định dứt khoát sự khác nhau căn bản giữa cuộc cách mạng vô sản với các cuộc cách mạng do giai cấp bóc lột, thống trị tiến hành là ở nội dung của câu trả lời trên. Cách mạng vô sản là cuộc cách mạng do giai cấp công nhân và nhân dân lao động tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp công nhân với mục tiêu, nhiệm vụ là lật đổ sự thống trị của giai cấp bóc lột, giành chính quyền về tay nhân dân lao động, sử dụng chính quyền ấy để tổ chức xây dựng xã hội mới, đem lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc thực sự cho nhân dân lao động. Tính chất vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười là ở chỗ đó.

Mối quan hệ hữu cơ

Thực tế đã chứng minh, Cách mạng Tháng Mười Nga và cách mạng Việt Nam luôn có mối quan hệ hữu cơ, một sự thống nhất biện chứng, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền. Cả Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh đều nhấn mạnh là phải luôn đề phòng và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi biểu hiện tiêu cực, như: suy thoái về tư tưởng chính trị, đặc quyền, đặc lợi, xa dân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội chủ nghĩa; kiên quyết không để chúng len vào phá hoại cơ thể Đảng và bộ máy Nhà nước.   Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đón tiếp và hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ngày 27-7-2012

Từ ngày ra đời cho đến nay, hơn 82 năm qua, Đảng ta vẫn luôn trung thành và vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cầm quyền. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao; phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững, niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Thành tựu của đất nước trên tất cả các lĩnh vực qua hơn 25 năm đổi mới đã minh chứng điều đó.

Nhiều kinh nghiệm quý

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, khi Đảng phát hiện ra khuyết điểm, sai lầm, dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nghiêm túc tự phê bình, biết dựa vào dân, kiên quyết sửa chữa, tự đổi mới, chỉnh đốn, xây dựng Đảng thành một Đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh, thì sự nghiệp cách mạng tiếp tục tiến lên, Đảng giữ vững được vai trò lãnh đạo, được nhân dân tin cậy.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng. Muốn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, biện pháp quan trọng đầu tiên là Đảng phải nhận diện được thật đầy đủ những biểu hiện cụ thể của sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng hiện nay. Do vậy các tổ chức Đảng phải làm tốt công tác đánh giá cán bộ, đảng viên trong cơ quan và tổ chức của mình. Điều đặc biệt quan trọng là các cấp ủy Đảng phải phát huy mạnh mẽ vai trò của quần chúng nhân dân trong nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên (cần thiết phải xây dựng thành cơ chế) bởi theo chỉ dẫn của Lênin: “Đối với việc đánh giá người và gạt bỏ những kẻ “chui vào Đảng”, bọn “làm quan”, bọn đã bị “quan liêu hóa”, thì những lời chỉ dẫn của quần chúng vô sản ngoài đảng và trong nhiều trường hợp thì cả những lời chỉ dẫn của quần chúng nông dân ngoài Đảng nữa, rất là quý báu”. Rõ ràng là, phải đưa quần chúng nhân dân vào cuộc, phải dựa vào quần chúng, tôn trọng và lắng nghe quần chúng thì Đảng mới có thái độ thật sự khách quan, đúng đắn trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

C.T (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter