Cải cách hành chính năm 2014: Một năm với nhiều đột phá

Cập nhật: 11-12-2014 | 08:44:37

Trong năm 2014, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó điểm nhấn quan trọng là việc Trung tâm Hành chính tập trung của tỉnh đi vào hoạt động cuối tháng 2-2014 đã tiếp tục tạo ra bước đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

 Khu hành chính mở trang bị nhiều máy vi tính hỗ trợ người dân tra cứu thủ tục hành chính liên quan

 

 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Năm 2014, UBND tỉnh đã triển khai các kế hoạch và các giải pháp trọng tâm về công tác cải cách TTHC. Cụ thể là việc cập nhật lại bộ TTHC của 9 sở, ngành; triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại cấp tỉnh; triển khai xây dựng đề án chung và hướng dẫn UBND cấp huyện xây dựng đề án tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hiện đại cấp huyện. UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, địa phương thực hiện tốt việc rà soát, kiểm soát, công khai TTHC; thực hiện đúng quy trình, thời gian giải quyết TTHC, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp giảm đi lại nhiều lần. UBND tỉnh đã đầu tư đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC nhanh, gọn theo cơ chế một cửa liên thông và nhiều giải pháp trọng tâm khác. Nhờ đó, nhiều kết quả trong công tác cải cách TTHC đạt khá tốt. Chỉ số CCHC của tỉnh đạt hạng 3/63 tỉnh, thành trong cả nước đã phản ánh rõ kết quả này.

Điểm nổi bật trong công tác CCHC của tỉnh từ khi Trung tâm Hành chính tập trung đi vào hoạt động là việc ứng dụng đồng bộ CNTT. Nhiều phần mềm quản lý hồ sơ công việc đã được triển khai áp dụng. Nhờ đó, nhiều sở, ngành đã trở thành những văn phòng làm việc theo hướng điện tử hóa. Tính đến cuối năm 2014, có trên 80% cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện đã xây dựng cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử. Ngoài ra, một số website của các đơn vị ngành dọc, các tổ chức hội cũng được xây dựng. Phần lớn website của các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin và dịch vụ công ở mức độ 2, thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tính đến nay, 100% cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có mạng nội bộ (LAN), 4.697 hộp thư điện tử công vụ đã được cấp cho cán bộ, công chức (tăng 62% so với năm 2013) để phục vụ trao đổi công việc…

Nhiều công tác khác liên quan đến nhiệm vụ CCHC như cải cách thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… được Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên. Từ đó, UBND tỉnh đã triển khai 100% các nội dung để các sở, ban, ngành, các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh và UBND cấp huyện triển khai thực hiện, bảo đảm các nội dung trong công tác CCHC theo quy định của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.

Thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm

Nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, năm 2015 UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố tập trung công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Trong đó, chú trọng việc công khai, minh bạch tất cả các thủ tục, tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính. Trong năm 2015, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh... Ngoài những nhiệm vụ thường niên, năm 2015, UBND tỉnh sẽ triển khai hệ thống cung cấp thông tin TTHC để phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; triển khai đánh giá chỉ số CCHC của tỉnh và phối hợp với Bộ Nội vụ tiến hành điều tra xã hội học phục vụ công tác chấm điểm chỉ số CCHC.

Trong công tác chỉ đạo CCHC, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành quản lý Nhà nước các cấp, các ngành, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị và vai trò tham mưu, đề xuất trong giải quyết các TTHC cho người dân, doanh nghiệp; tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm liên quan đến việc giải quyết TTHC của các ngành, địa phương. Theo UBND tỉnh, để thực hiện tốt công tác CCHC, các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố cần tiếp tục kiện toàn, củng cố bộ máy chính quyền các cấp; thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ cho cán bộ phụ trách liên quan đến thực TTHC, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để tiện việc liên hệ cũng như trả lời những kiến nghị của người dân liên quan cụ thể đến các thủ tục, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đề nghị người dân khi gửi đơn kiến nghị cần ghi rõ địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên lạc và tóm tắt ngắn gọn nội dung cần kiến nghị. Mọi phản ánh, kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; ĐT: (0650) 3.835029; địa chỉ email: kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn

HỒ VĂN

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter