Cần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Cập nhật: 30-08-2012 | 00:00:00

Tích cực chỉ đạo tăng cường các biện pháp thực hiện cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Những năm gần đây, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC luôn được các bộ, ngành và địa phương quan tâm chỉ đạo, các hoạt động của cơ quan hành chính thường xuyên được gắn kết với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của CCHC. Công tác chỉ đạo, điều hành trong CCHC được thể hiện qua một số biện pháp sau:

- Các bộ, ngành và địa phương đã chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch cải cách hàng năm, trong đó cũng đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm của CCHC gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.

- Nhiều bộ, ngành và địa phương đã quan tâm chỉ đạo, đề xuất làm thử, thí điểm tổng kết rút kinh nghiệm đối với các mô hình, các giải pháp mới để nâng cao hiệu quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC.

- Công tác kiểm tra tình hình thực hiện CCHC tại các bộ, ngành, địa phương được tăng cường thường xuyên hơn; nhiều địa phương đã kết hợp các đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện CCHC trên địa bàn; hàng năm Bộ Nội vụ đều xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn đi kiểm tra tình hình thực hiện CCHC tại các bộ, ngành và địa phương.

- Công tác thông tin, tuyên truyền cho CCHC đã được coi trọng tại nhiều bộ, ngành và địa phương; Bộ Nội vụ đã ban hành các kế hoạch, chương trình phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc tuyên truyền giáo dục các nội dung của Chương trình tổng thể đến các đoàn viên, cán bộ công chức.

Mặc dù vậy, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của CCHC còn gặp nhiều khó khăn, tác động đến nhiều cơ quan, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân. Do đó, công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC vẫn còn bộc lộ những hạn chế:

- Chưa làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị nên chưa tạo ra chuyển biến cần thiết về nhận thức và tinh thần trách nhiệm của những người trực tiếp thực hiện CCHC. Đội ngũ công chức chuyên trách làm công tác cải cách chậm được tăng cường. Công tác tuyên truyền Chương trình tổng thể không thường xuyên liên tục, hiệu quả còn thấp.

- Kinh phí dành cho thực hiện CCHC ở các cấp còn chưa tương xứng với tầm quan trọng và yêu cầu. Kinh phí triển khai thực hiện các đề án và nhiệm vụ CCHC chưa được hướng dẫn thống nhất, chi tiết, còn lúng túng trong bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ CCHC ở các bộ, ngành, địa phương.

Để khắc phục những hạn chế trên và hướng tới triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Chính phủ đã đưa ra 7 giải pháp lớn, trong đó giải pháp đầu tiên là về tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc thực hiện CCHC từ Trung ương đến cơ sở. Ngoài ra, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng, ban hành và hướng dẫn triển khai Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC nhằm đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC tại các bộ, ngành và địa phương, đây là công cụ giúp cho các bộ, ngành và địa phương xác định những ưu thế hay hạn chế của mình để có những biện pháp chỉ đạo tăng cường công tác CCHC trong thời gian tới. (Còn tiếp)

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH - HĐND TỈNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter