Cần khuyến khích thanh niên cống hiến và sáng tạo

Cập nhật: 13-03-2013 | 00:00:00

 Phát biểu tại Hà Nội, Hội nghị toàn thể lần thứ 22 Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam chiều 12-3, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân lưu ý Ủy ban cần chú ý phối hợp với các cơ quan, chính quyền để khuyến khích thanh niên cống hiến, sáng tạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân biểu dương Ủy ban Quốc gia về Thanh niên năm 2012 đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra trong đó có sự tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thanh niên; có nhiều chuyển biến trong việc đề xuất sửa đổi chính sách, pháp luật thanh niên.

Ủy ban đã nghiên cứu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đến nay, đa số các tỉnh, thành và bộ, ngành ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược với các tiêu chí, giải pháp cụ thể...

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao công tác đối ngoại thanh niên năm 2012 của Ủy ban tiếp tục được triển khai hiệu quả, có nhiều khởi sắc, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam và các nước.

Trên cơ sở tán thành với phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của Ủy ban, Phó Thủ tướng nêu rõ các thành viên của Ủy ban cần đôn đốc bộ, ngành mình thực hiện tốt các đề án, công việc đang triển khai; nghiên cứu xây dựng phụ lục về tiến độ thực hiện các chương trình, đề án Chính phủ đã phê duyệt. Những cơ quan nào còn thiếu bộ máy tổ chức và chưa duyệt chương trình công tác cần phải khẩn trưởng hoàn thành trong thời gian tới.

Về xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần, vui chơi, giải trí của thanh niên, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ cùng với đề án xây dựng văn hóa cơ sở các cấp, Đoàn thanh niên nên có chương trình đưa thanh niên làm hạt nhân nòng cốt tại các nhà văn hóa, điểm vui chơi, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Năm 2013, Ủy ban tập trung thực hiện Kế hoạch 03/KH-UBTN về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện Chiến lược hằng năm; rà soát, đánh giá hệ thống hóa các quy định của pháp luật, chính sách có liên quan tới công tác giáo dục, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật cho thanh niên.

Năm nay, Ủy ban phối hợp cùng Bộ Nội vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Thanh niên năm 2005; nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên và một số văn bản chính sách có liên quan đến công tác thanh niên.

Ủy ban cùng Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các bộ, ngành liên quan kiến nghị thành lập Hội đồng công tác thanh niên cấp tỉnh. Ủy ban phối hợp tham mưu các nội dung trong Nghị quyết số 45 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” theo phân công gồm nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên và công tác thanh niên, Bộ Chỉ số đánh giá sự phát triển của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước; cơ chế chính sách thu hút, bố trí sử dụng tài năng trẻ học tập, công tác, sinh sống tại nước ngoài trở về tham gia phát triển đất nước.

Tại hội nghị, thành viên của Ủy ban đã nêu lên các nội dung cụ thể cần quan tâm triển khai để chăm lo cho thanh niên, trong đó có việc tham mưu, đề xuất để xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần, vui chơi, giải trí của thanh niên; tiếp tục hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên...

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành đã trao đổi về một số đề xuất, kiến nghị cụ thể của Ủy ban.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter