Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình

Cập nhật: 12-05-2017 | 18:47:02

Qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bám sát với nhiệm vụ chuyên môn, trong lực lượng Cảnh sát Phòng Cháy và Chữa cháy tỉnh (PC&CC) đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.  

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn

Đại tá Huỳnh Văn Quý, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh, cho biết sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5- 2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương, các đơn vịđã xây dựng kếhoạch cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện đơn vị mình đểtổ chức triển khai, quán triệt “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, đại tá Nguyễn Văn Dựt tặng cờ thi đua cho Phòng Cảnh sát PC&CC số 1

Cụ thể, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã tổchức cho 100% đảng viên, CB, CS xem đĩa DVD bài nói chuyện về “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo. Sau đó cán bộ, chiến sĩ viết thu hoạch, viết bản đăng ký những nội dung cụthểlàm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, gắn với thực hiện Nghịquyết Trung ương 4 khóa XII vềtăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái vềtư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tựdiễn biến”, “tựchuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, Cảnh sát PC&CC tỉnh còn gắn với Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 18- 4-2014 của Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Cảnh sát PC&CC bản lĩnh, nhân văn, vìnhân dân phục vụ” trởthành nhiệm vụtrọng tâm, thường xuyên, hàng ngày của mỗi chi bộ, đơn vị, đảng viên, CB, CS trong toàn lực lượng.

Bên cạnh đó, các đơn vị luôn gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác chuyên môn của từng bộ phận để thực sự trở thành công việc thường xuyên, thiết thực và hiệu quả.

Lực lượng Cảnh sát PC&CC Bình Dương luôn lấy 6 điều Bác dạy CAND làm nội dung chuẩn mực đạo đức trọng tâm trong công tác chính trị tư tưởng, nhằm rèn luyện đạo đức, lối sống cho CB, CS. 100% đơn vị ký kết giao ước thi đua thực hiện khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủđộng, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, qua đónhằm nhắc nhởCB, CS thường xuyên thực hiện tốt các nội dung của Chỉthị05-CT/TW.

Bên cạnh đó, để Chỉthị05-CT/TW đi vào cuộc sống và gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, Cảnh sát PC&CC tỉnh cũng tập trung trong công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công khai số điện thoại Thanh tra Cảnh sát PC&CC cũng như số điện thoại của Phó Giám đốc phụ trách công tác xây dựng lực lượng để người dân có thể liên hệ, phản ảnh về văn hóa giao tiếp ứng xử của CB, CS, nhằm kịp thời phát hiện chấn chỉnh, xửlýnhững trường hợp sai phạm trong thực hiện nhiệm vụvới ýnghĩa “Vìnhân dân phục vụ”. Đồng thời đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, đơn vị, đoàn thể, góp phần tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của CB, CS.

Nổi bật, trong từng chi, Đảng bộtrực thuộc trong sinh hoạt định kỳđều đưa ra 1 nội dung về tấm gương của Bác đểCB, CS học tập noi theo. Qua đó có thể đánh giá, nhận xét những nội dung còn hạn chế, thiếu sót trong thực hiện đểtừng bước chỉnh sửa thực hiện tốt hơn. Kết quả, đãxuất hiện nhiều CB, CS nêu gương tận tụy phục vụ nhân dân, liêm khiết không nhận hối lộ. Một số đơn vị đãtập trung giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nổi cộm như: Thực hiện kỷ luật, kỷ cương, quy trình, quy chế, kế hoạch công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, văn hóa giao tiếp, ứng xử; quan hệ, giải quyết công việc đối với tổ chức, công dân vàdoanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác thường trực 24/24 giờ sẵn sàng chiến đấu. Tiếp nhận, xửlýthông tin vàxuất xe chữa cháy kịp thời, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Xây dựng phong cách, lề lối làm việc “Vì nhân dân phục vụ”

Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảnh sát PC&PC tỉnh, cho biết gắn với công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy, Ban Giám đốc đãtập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả, đạt mục đích, yêu cầu đề ra nhằm thực hiện tốt các nội dung của chỉ thị. “Qua đó CB, CS trong lực lượng Cảnh sát PC&CC tỉnh cónhiều chuyển biến tích cực từnhận thức đến hành động, lễtiết, tác phong. Thái độ của CB, CS khi tiếp xúc, giải quyết công việc của nhân dân, doanh nghiệp ngày càng chuyển biến rõrệt, từđótạo được hình ảnh đẹp của người Cảnh sát PC&CC trong lòng nhân dân. Đặc biệt các đồng chí lãnh đạo chỉ huy các đơn vịluôn nêu gương trong mọi mặt công tác cho CB, CS noi theo”, đại tá Nguyên Văn Dựt nói.

Cũng theo đại tá Nguyễn Văn Dựt, trong thời gian tới Đảng ủy, Ban Giám đốc sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghịquyết Trung ương 4 khóa XII vềtăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái vềtư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tựdiễn biến”, “tựchuyển hóa” trong nội bộ, với thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch, chương trình công tác năm.

Cảnh sát PC&C tỉnh tiếp tục đề cao ýthức, trách nhiệm nêu gương của thủ trưởng các đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn những sai phạm, tiêu cực, lãng phí trong quản lý phương tiện, vật tư phục vụ công tác. Tập trung giải quyết dứt điểm những vi phạm về đạo đức, lối sống, trách nhiệm đối với công việc, tư thế, lễtiết, tác phong, văn hóa ứng xử của CB, CS trong quan hệ, tiếp xúc, giải quyết công việc của nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về các gương điển hình tiên tiến trong rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, Cảnh sát PC&CC tỉnh sẽ đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, công tác xãhội, từ thiện, giúp đỡ đồng bào những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo; đồng bào những nơi gặp thiên tai, bão lũ... xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Cảnh sát PC&CC trong lòng nhân dân. 

Sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong mỗi đơn vị. Kết quả, qua phong trào thi đua đã có 3 lượt tập thể và 9 lượt cá nhân được Giám đốc tặng giấy khen có thành tích xuất sắc, điển hình trong “làm theo Bác”. Đáng chú ý, trong năm 2016, Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân cũng được khen thưởng sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

MINH DUY

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter