Cấp bách thực hiện, đẩy lùi nguy cơ

Cập nhật: 23-03-2012 | 00:00:00

 Có thể nói, một bầu không khí chính trị đang lan tỏa trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân sau khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được ban hành vào ngày 16-1-2012.

Ba vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết Trung ương 4 tập trung, đó là: Tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và trách nhiệm của cấp ủy tổ chức Đảng, đảng viên, của người đứng đầu về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái;

Những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ; Việc thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn trách nhiệm cá nhân. Trong đó vấn đề đặt lên hàng đầu là kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng.

Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ (không phải là một số, một bộ phận) cán bộ, đảng viên thể hiện ở chỗ phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo nhận thức sai trái, quan điểm lệch lạc, không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng... Những yếu kém khuyết điểm đó chậm được khắc phục hoặc không khắc phục sẽ làm mất niềm tin của nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. Đảng ta cũng đánh giá rằng sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đang xảy ra ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Vấn đề đặc biệt hệ trọng được xem là nguy cơ này đã được nêu rất rõ trong Nghị quyết Trung ương 4.

Nghị quyết Trung ương 4 là nghị quyết quan trọng, nêu lên những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, đáp ứng yêu cầu củng cố, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Để quá trình học tập, triển khai nghị quyết thật sự thiết thực, hiệu quả, bám rễ vào thực tiễn cuộc sống, thiết nghĩ mỗi đảng viên phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu, thảo luận phản ánh đầy đủ tình hình thực tế ở từng ngành, từng đơn vị, địa phương; mạnh dạn tự phê bình và phê bình, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục, tu dưỡng, rèn luyện hiệu quả nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân.

 THÁI PHONG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter