Câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương (1975-2010)

Cập nhật: 16-02-2012 | 00:00:00

 (Kèm theo Thông báo số 01/TB-BTC ngày 15-2-2012 về thể lệ cuộc thi)

Câu 1: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sông Bé lần thứ nhất được tổ chức vào thời gian nào? Nhiệm vụ bức thiết của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Sông Bé trong kế hoạch 5 năm (1976-1980) mà Đại hội đại biểu lần thứ nhất của tỉnh đã xác định là gì?

Câu 2: Hãy cho biết Đại hội đại biểu lần thứ mấy của Đảng bộ tỉnh là đại hội mở đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam; thời gian tiến hành đại hội?

Câu 3: Nêu những nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu có ý nghĩa quyết định nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh những năm 1986-1990 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV đã đề ra?

Câu 4: Hãy nêu tóm tắt những nhiệm vụ chủ yếu của tỉnh trong việc tổ chức thực hiện “Ba chương trình kinh tế” những năm 1986-1990?

Câu 5: Trình bày những phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và chủ trương của Đảng bộ Sông Bé về quốc phòng - an ninh giai đoạn 1991-1995?

Câu 6: Sau khi tách tỉnh (1-1-1997), thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng, Bình Dương có những điều kiện thuận lợi gì? Thuận lợi nào có ý nghĩa quyết định cho việc phát triển kinh tế?

Câu 7: Trình bày tóm tắt những thành tựu về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh giai đoạn (2001-2005).

Câu 8: Hãy tóm tắt những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ Bình Dương thời kỳ 1975-2010?

Câu 9: Nêu cảm nghĩ của ông (bà), anh (chị) sau khi đọc cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương (1975-2010) và cho biết điều tâm huyết của mình muốn góp ý với lãnh đạo tỉnh nhằm xây dựng và phát triển Bình Dương trong tương lai trở thành địa phương giàu, đẹp, văn minh, hiện đại.

(Bài viết không quá 1.000 từ).

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter