Chấn chỉnh để đi lên

Cập nhật: 03-02-2012 | 00:00:00

Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong số rất ít tổ chức cộng sản trên thế giới lãnh đạo dân tộc làm cách mạng đi đến thắng lợi. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng đã được trang bị lý luận tiên phong bằng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cũng tập hợp được lớp cán bộ tinh hoa trong xã hội, được sự ủng hộ nhiệt thành và rộng rãi từ quần chúng lao động. Chủ trương, đường lối của Đảng luôn phù hợp và đáp ứng được nguyện vọng của dân tộc qua từng giai đoạn cách mạng nên được đông đảo nhân nhân ủng hộ tham gia, những thắng lợi liên tiếp từ cách mạng giải phóng dân tộc đến xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa trong 82 năm qua đã chứng minh điều đó.

Trong những ngày đầu năm mới này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tưng bừng tổ chức mừng Đảng, mừng xuân trên khắp đất nước. Kỷ niệm ngày thành lập Đảng chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng đồng thời cũng nhìn nhận, đánh giá sự thành bại trong vai trò lãnh đạo dân tộc nhất là trong giai đoạn cách mạng mới để từ đó nâng cao vị trí, vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo xây dựng sự nghiệp “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong những ngày cuối năm 2011 và đầu năm 2012 sau khi Hội nghị TW4 hoàn thành; hầu hết các báo đều đăng toàn văn Nghị quyết 4 của BCH TW khóa XI, đây là sự kiện được dư luận xã hội quan tâm và theo dõi, bởi đây là một nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng có những đánh giá sâu sát và thấu đáo đồng thời cũng đề ra các biện pháp để kiên quyết chấn chỉnh trong Đảng. Nghị quyết đưa ra 3 vấn đề cấp bách trong đó có một vấn đề được xem là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất đó là: Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng. Thực hiện nghị quyết lần này có thể được xem là cuộc chỉnh huấn lớn trong công tác xây dựng Đảng, từ trước đến nay, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng cũng đã có nhiều lần chỉnh huấn để tự sửa sai, tự đổi mới mình, chính vì điều đó Đảng mới luôn chủ động đáp ứng với các nhiệm vụ cách mạng đặt ra trong nhiều thời kỳ khác nhau.

Trước khi có chủ trương đổi mới, Đảng cũng đã có dự phòng nhất là công tác tư tưởng, cán bộ trong quá trình đổi mới, hội nhập với thế giới và khu vực, nhưng những tác động nhiều mặt lên con người nhất là đối với đội ngũ cán bộ đảng viên là hết sức phức tạp, chủ nghĩa thực dụng đã khiến con người có nhiều thay đổi mặc dù đã được cảnh giác. Các biểu hiện phai lạt lý tưởng, giảm sút ý chí, không gương mẫu, chạy theo vật chất là thường thấy đã khiến người dân và ngay cả trong nội bộ Đảng cũng mất niềm tin. Đảng, sở dĩ có được sức mạnh là do nội bộ đoàn kết, nhân dân tin tưởng và ủng hộ, nếu mất đi cái này thì Đảng sẽ đánh mất sức mạnh của mình cũng chính là mất đi vai trò lãnh đạo dân tộc. Nghị quyết về xây dựng Đảng lần này bao gồm nhiều vấn đề nhằm chấn chỉnh để tăng cường sức chiến đấu nhưng trên mọi vấn đề vẫn là con người, là cán bộ, đảng viên, nếu đội ngũ cán bộ, đảng viên xem việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cần thiết, việc chỉnh tu đức và tài là quan trọng thì việc tăng cường sức chiến đấu của Đảng có thể thành hiện thực. NGUYỄN HUỲNH
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter