Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý và xây dựng hệ thống thông tin đất đai

Cập nhật: 06-09-2018 | 09:04:23

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý và xây dựng hệ thống thông tin đất đai ti Bình Dương.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung về quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai tại Bình Dương, trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh; tham mưu có kế hoạch, biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập, hạn chế trong việc thực hiện từng nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai, trong đó chú trọng rà soát, xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành đầy đủ các quy định được giao thuộc thẩm quyền theo Luật Đất đai năm 2013; đồng thời rà soát bãi bỏ, sửa đổi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi các quy định đã ban hành nhưng không phù hợp hoặc đã hết hiệu lực.

Triển khai thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện, trong đó thực hiện công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm mà đã quá 3 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật; rà soát các công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng còn tồn đọng chưa triển khai thực hiện được; phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu cho UBND tỉnh xác định giá đất cụ thể bảo đảm chất lượng và thời gian yêu cầu.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, trong đó tiếp tục cập nhật, chỉnh sửa các quy định thủ tục hành chính để kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, UBND cấp huyện và UBND cấp xã, phù hợp quy định pháp luật hiện hành; phối hợp thực hiện công bố, công khai, minh bạch bộ thủ tục hành chính mới đã ban hành; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020 theo Kế hoạch số 2168/KH-UBND ngày 31-5-2017 của UBND tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành để phát hiện; xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài.

Chủ động tiếp nhận, xử lý, giải quyết triệt để, kịp thời các trường hợp phản ánh của người dân về tình hình vi phạm pháp luật đất đai để người dân tham gia giám sát thi hành Luật Đất đai; chủ động đề xuất, kiến nghị thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai đối với những dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất mà qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện không đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí đất đai; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc lập bản đồ địa chính, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các công ty nông, lâm nghiệp theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 23-12-2016 của UBND tỉnh…

P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter