Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Cập nhật: 18-04-2012 | 00:00:00
Thông tư này quy định về chế độ bồi dưỡng theo ngày đối với CB, CC làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh tại các địa điểm:1. Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại TP.Hà Nội, TP.HCM;2. Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân của: Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, VKSND tối cao, TAND tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;3. Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;4. Trụ sở cơ quan các sở, ban, ngành ở địa phương.Đối tượng áp dụng thông tư này là:1. CB, CC thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định nêu trên được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân;2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; CB, CC được cấp có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân;3. CB, CC; sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm y tế tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.4. CB, CC được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh.Nguyên tắc áp dụngChế độ bồi dưỡng quy định tại thông tư này được tính theo ngày thực tế CB, CC và các đối tượng tham gia phối hợp trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân; ngày thực tế CB, CC trực tiếp xử lý đơn thư, KN, TC, kiến nghị, phản ánh.Trường hợp các đối tượng được áp dụng theo thông tư này khi tham gia tiếp công dân xử lý đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân từ 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc trở lên thì được hưởng toàn bộ mức chi phí bồi dưỡng, nếu dưới 50% thời gian tiêu chuẩn ngày làm việc thì được hưởng 50% mức chi phí bồi dưỡng quy định tại thông tư này.Mức chi1. Đối tượng quy định tại khoản 1 và 2 mà chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra, khi trực tiếp tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân thì được bồi dưỡng mức 100.000 đồng/ngày/người;2. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và 2 mà đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra, khi trực tiếp tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân thì được bồi dưỡng mức 80.000 đồng/ngày/người;3. Các đối tượng tham gia phối hợp làm nhiệm vụ tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân theo quy định tại khoản 3 được bồi dưỡng mức 50.000 đồng/ngày/người;4. CB, CC được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư theo quy định tại khoản 4 được bồi dưỡng mức 50.000 đồng/ngày/người.Cách thức chi trảTiền bồi dưỡng cho các đối tượng khoản 1 và khoản 4 thuộc biên chế trả lương của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm trả;Tiền bồi dưỡng cho các đối tượng quy định tại khoản 2 và 3  do cơ quan có thẩm quyền mời, triệu tập phối hợp chi trả.Khoản tiền bồi dưỡng đối với CB, CC khi trực tiếp tham gia làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh được thanh toán cùng tiền lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.Kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng đối với CB, CC làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh được sử dụng từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn hỗ trợ khác (nếu có). Khoản kinh phí này được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm và được giao ngoài nguồn kinh phí khoán của cơ quan, đơn vị.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2012.Riêng năm 2012 các cơ quan, đơn vị sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách đã được giao và nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện chế độ bồi dưỡng theo quy định tại thông tư này.XUÂN LẠC (Hội Luật gia Bình Dương)
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter