CHÍNH PHỦ

Cập nhật: 15-10-2016 | 06:33:22

- Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10-10-2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

- Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10-10-2016 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

- Quyết định 41/2016/QĐ-TTg ngày 10-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Quyết định 42/2016/QĐ-TTg ngày 10-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 72/2007/QĐ- TTg ngày 23-5-2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong quân đội.

BỘ, NGÀNH

- Thông tư 28/2016/TT-BTNMT ngày 6-10-2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Quyết định 37/2016/QĐ-UBND ngày 30-9-2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Quyết định 38/2016/QĐ-UBND ngày 30-9-2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

- Quyết định 39/2016/QĐ-UBND ngày 30-9-2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter