“Cán bộ có tầm phải có khả năng phát hiện nhân tài...”

Cập nhật: 15-05-2018 | 08:15:33

Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa qua đã tập trung thảo luận các vấn đề về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội. Đây là các vấn đề nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Dịp này, phóng viên Báo Bình Dương đã ghi nhận một số ý kiến về các nội dung được thảo luận, thống nhất tại hội nghị lần này.

 Ông Nguyễn Minh Giao, nguyên Ủy viên Thường vụ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Ảnh: C.SƠN

·         Ông Nguyễn Minh Giao, nguyên Ủy viên Thường vụ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: “Xóa bỏ quan niệm con ông cháu cha”

Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, tôi có cơ hội theo dõi sát sao các diễn biến, kết quả của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị đã tập trung thảo luận, bàn bạc và ra các quyết sách quan trọng đối với tiến trình phát triển của đất nước. Các vấn đề về công tác cán bộ trong hội nghị rất “nóng” trong tình hình hiện nay. Trên tinh thần nhìn thẳng sự thật, trách nhiệm, dân chủ, các ý kiến đóng góp xây dựng của các đại biểu tham gia hội nghị đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề, đáp ứng được lòng mong mỏi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hội nghị diễn ra trong giai đoạn công tác phòng chống tham nhũng được Đảng ta thực hiện quyết liệt với những vụ án lớn được phanh phui, hàng loạt cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao bị xử lý. Những kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua đã tạo nên sự cộng hưởng tích cực trong dư luận xã hội. Tôi ấn tượng sâu sắc nhất với nội dung về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Vì tiến trình cách mạng Việt Nam đã chứng minh đúng như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Đây cũng là quan điểm nhất quán của Đảng ta trong suốt quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành trong mấy chục năm qua. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã đưa ra các định hướng rõ ràng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Hội nghị lần này đã bàn bạc về các tiêu chuẩn cụ thể của một cán bộ đủ tầm, đủ năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt và giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Tôi tâm đắc với nội dung cán bộ trong giai đoạn mới để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước ngoài các tiêu chuẩn chung phải là cán bộ có năng lực thực sự, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời xóa bỏ quan niệm về “con ông cháu cha”, cục bộ địa phương, truyền thống gia đình... Cán bộ có tầm phải là cán bộ có khả năng phát hiện nhân tài để bồi dưỡng, rèn luyện phục vụ cho yêu cầu phát tiển của địa phương, đất nước. Theo tôi, để phát hiện được người tài, công tác đánh giá cán bộ phải được thực hiện thường xuyên, liên tục qua từng công việc cụ thể của cán bộ trong từng ngày, tuần, tháng, năm. Công tác đánh giá cán bộ cần thực hiện sâu sát hơn, cụ thể hơn, thực chất hơn để tránh hiện tượng đánh giá “mặt bằng, bằng mặt” dễ gây thất thoát nhân tài. Sau đó, cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sắp xếp công việc để cán bộ phát huy hết năng lực bản thân. Tôi cũng rất ủng hộ với đề xuất Bí thư Tỉnh ủy, Huyện ủy không nhất thiết phải là người địa phương để tránh các biểu hiện tiêu cực, cũng như tạo điều kiện để các đồng chí này phục vụ tốt cho nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao phó.

Hội nghị Trung ương 7 đã chỉ rõ: Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược mà chúng ta tập trung xây dựng trong thời gian tới phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới - thời kỳ xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nền kinh tế số, kinh tế tri thức và biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Theo tôi, để xây dựng được đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”, ngang tầm nhiệm vụ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ gắn với việc học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh cần phải đặt lên hàng đầu…

·         Ông Nguyễn Văn Thủy, Bí thư Chi bộ khu phố 3, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một: Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân

Tôi hoàn toàn tán đồng và hoan nghênh các nghị quyết mà Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thống nhất ban hành. Đây là các nghị quyết rất quan trọng đối với quá trình đổi mới đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung các nghị quyết được thống nhất ban hành có sự xâu chuỗi, liên quan rất chặt chẽ với nhau. Trong đó tôi rất đồng tình với những nội dung về công tác cán bộ. Qua đây có thể thấy, công tác cán bộ luôn được Đảng ta đưa lên hàng đầu và qua từng giai đoạn đều có bước phát triển mới. Tại hội nghị lần này, công tác cán bộ đã được bàn rất sâu và sát với yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước trong tình hình mới, trong đó có nhiều nội dung rất mới, thể hiện rõ tư duy đổi mới của Đảng ta trong công tác cán bộ; cùng với đó là những định hướng lớn để thực hiện trong thời gian tới.

Với sự quyết tâm cao của Đảng ta, sự đồng lòng, thuận ý của nhân dân, tôi tin tưởng các nghị quyết của hội nghị lần này sẽ lan tỏa sâu vào cuộc sống; từ đó những hạn chế yếu kém trong công tác đánh giá, sử dụng cán bộ, cũng như những bất cập trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành tại các cấp, các ngành, các địa phương sẽ được khắc phục triệt để. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ có đầy đủ trình độ năng lực, đạo đức cách mạng tốt, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

·         Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Đề án Cải cách chính sách tiền lương sẽ tạo ra một khí thế làm việc mới

Hội nghị Trung ương 7 đã thông qua Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, sẽ tạo ra một khí thế làm việc mới trong các đối tượng. Khi thực hiện đề án cải cách tiền lương, song song với việc tinh giản biên chế thì sẽ giảm số người trong các đơn vị. Người ít, công việc nhiều thì đòi hỏi mức lương phải tăng theo số lượng công việc phụ trách. Mức lương cao xứng đáng với những gì họ cống hiến, họ sẽ nỗ lực cho công việc mình đang làm. Đây là cách làm hay để đánh giá năng lực của các đối tượng. Đối với đề án trên, khi được áp dụng có những hướng dẫn cụ thể cho từng đơn vị, từng ngành thì ngành lao động - thương binh và xã hội sẽ thực hiện nhiệm vụ được phân công.

 

 CAO SƠN - THIÊN LÝ (thực hiện)

 

 

Chia sẻ bài viết
Tags
nhân tài

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter