Chủ tịch nước:"Mỗi điển hình hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa"

Cập nhật: 11-12-2013 | 00:00:00

Sáng 11-12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị biểu dương Khu dân cư và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2009-2013. Đây là hoạt động do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, đại diện lãnh đạo các ban ngành Trung ương cùng 262 đại biểu tiêu biểu đại diện hơn 100.000 Khu dân cư và Ban công tác Mặt trận cả nước tham dự Hội nghị.

  Chủ tịch nước:"Mỗi điển hình hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa"

Theo báo cáo tại hội nghị trong hệ thống tổ chức của Mặt trận Tổ quốc, Ban Công tác Mặt trận được thành lập ở các thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố, khu phố có vị trí quan trọng, gắn bó mật thiết với nhân dân, hoạt động tự quản ở cơ sở. Trong những năm qua, các Ban Công tác Mặt trận đã hoạt động tích cực, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở địa bàn dân cư; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo... Đặc biệt, các Ban công tác mặt trận đã tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự, hòa giải các mâu thuẫn giữa các thành viên trong khu dân cư; phát động nhiều phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, bão lụt, những gia đình gặp khó khăn trong cộng đồng... Những kết quả hoạt động và đóng góp tích cực đó của Ban Công tác Mặt trận đã góp phần xây dựng các khu dân cư vững mạnh toàn diện, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân đánh giá cao.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh nhân dân cả nước đang tích cực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu được đề ra trong Đại hội Đảng lần thứ XI và vừa qua, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp sửa đổi 2013; trong đó vừa tiếp tục khảng định vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam đồng thời bổ sung chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong việc giám sát, phản biện xã hội, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đây là trách nhiệm, vinh dự lớn lao của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Hoạt động của MTTQ Việt Nam ở cơ sở, đặc biệt ở các khu dân cư là một nét đặc sắc của đời sống chính trị và văn hóa của đất nước chúng ta. Nó vừa là sự tiếp tục truyền thống tự quản của làng xã Việt Nam trong hàng nghìn năm lịch sử, vừa là sự thể chế hóa hoạt động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, thông qua các đại diện như: Thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi, nông dân và sự phối hợp, hỗ trợ của MTTQ Việt Nam. Chính qua các hoạt động kết nối và phát huy văn hóa dân tộc, vừa tổ chức ở cơ sở và góp phần gìn giữ những giá trị trong truyền thống văn hóa Việt Nam như, "sống có tình có nghĩa”, "uống nước nhớ nguồn”, "tương thân tương ái”, "lá lành đùm lá rách”, "xây dựng gia đình hạnh phúc chăm lo cho sự học”, "đoàn kết là sức mạnh” được nuôi dưỡng phát huy mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm.

"Với Hiến pháp sửa đổi năm 2013, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị có trách nhiệm và quyền giám sát phản biện xã hội đối với việc chấp hành luật pháp, đường lối chính sách của các tổ chức, cơ quan của Đảng, chính quyền đã đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh các cấp trong đó có địa bàn phường xã ở khu dân cư. Để góp phần thực hiện chức năng này, ngày 5/12 vừa qua, MTTQ Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã ký Chương trình phối hợp thực hiện tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng năm 2014-2015. Đây là sự thể chế hóa và chương trình hóa chức năng giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện chính sách đối với những người có công, khi mà năm 2014 chúng ta sẽ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; và năm 2015 kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Quốc khánh. MTTQ Việt Nam cùng Hội Nông dân Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan để xây dựng các chương trình giám sát liên quan đến lợi ích thiết thực của nông dân và công nhân sẽ triển khai trong thời gian tới"- ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết.

Tiếp tục đồng tâm hiệp lực xây dựng cho cộng đồng dân cư

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có sáng kiến tổ chức Hội nghị biểu dương Khu dân cư và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc. Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương những cố gắng và kết quả hoạt động của các Khu dân cư và đội ngũ các Trưởng ban Công tác Mặt trận trong cả nước đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội, góp phần phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ, Chủ tịch nước cho rằng, những kết quả đó vẫn còn chưa đồng đều ở các khu dân cư, chưa toàn diện ở các lĩnh vực, chất lượng hoạt động của nhiều Ban Công tác Mặt trận còn thấp. Các thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố là nơi cộng đồng dân cư trực tiếp thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động, là địa bàn thực hiện và phát huy các hình thức tự quản của cộng đồng dân cư, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở. Vì vậy, việc xây dựng khu dân cư vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó các Ban Công tác Mặt trận có vai trò, trách nhiệm to lớn.

Cùng với phát huy vai trò của Ban công tác mặt trận cơ sở, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục quan tâm hướng dẫn kiện toàn, củng cố tổ chức, bồi dưỡng cho cán bộ các Ban Công tác Mặt trận về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, về nội dung và phương pháp công tác Mặt trận; cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các Ban Công tác Mặt trận hoạt động, hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.

“Để thực hiện tốt hơn nữa vai trò của mình, đóng góp nhiều hơn nữa vào xây dựng khu dân cư vững mạnh toàn diện, các Ban Công tác Mặt trận cần phải hết sức năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hoạt động, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc phù hợp với điều kiện của từng khu dân cư, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên, tổ chức nhân dân làm tốt nhiệm vụ giám sát hoạt động và đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở”- Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương lao động, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nươc cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Chủ tịch nước tin tưởng rằng sau Hội nghị biểu dương này, công tác Mặt trận ở các khu dân cư sẽ có một bước phát triển mới, mỗi điển hình hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa để có ngày càng nhiều khu dân cư, nhiều Trưởng ban Công tác Mặt trận, nhiều cá nhân, gia đình tiêu biểu hơn nữa, tiếp tục đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng cho cộng đồng dân cư, cho đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter