Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung: Xây dựng Bình Dương thành đô thị văn minh, hiện đại (*)

Cập nhật: 01-09-2012 | 00:00:00

(Trích phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung tại buổi họp mặt kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9)

 Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc Việt Nam, là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng... Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức cùng nhân dân tỉnh Bình Dương phấn đấu hết mình, đoàn kết một lòng, đóng góp vào thắng lợi chung của tỉnh. Xin ghi nhận và cảm ơn các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư ở Bình Dương đã khắc phục khó khăn, đồng hành cùng địa phương trong ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đây cũng chính là chiến công mà thế hệ hôm nay kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các anh hùng liệt sĩ, các mẹ VNAH, các đồng chí lão thành cách mạng nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9...

Hiện nay, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá Đảng và Nhà nước ta. Từ đó, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, tinh thần năng động, sáng tạo phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua tích cực hơn nữa trong các phong trào cách mạng, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ IX...

...Từ nay đến cuối năm 2012, nhiệm vụ trước mắt, các cấp ủy Đảng cần tổ chức học tập quán triệt sâu rộng Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) theo đúng kế hoạch của Tỉnh ủy, đồng thời, khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; từng tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay. Từ đó nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp để kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế, bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; huy động các nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển...

 

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội theo quy hoạch, tạo bước đột phá về phát triển đô thị, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, chất lượng cao; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng đô thị mới Bình Dương, kết hợp với xây dựng, cải tạo, nâng cấp đô thị hiện hữu theo hướng văn minh, hiện đại; phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại 1 và thành phố Bình Dương trong tương lai. Song song đó, thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư; phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kiên quyết thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

...Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nêu trên, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có năng lực đáp ứng yêu cầu tình hình mới; tiếp tục hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh cải cách hành chính có hiệu quả nhằm cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết tốt các yêu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

H.VĂN (lược ghi)

* (Tựa do tòa soạn đặt)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter