Chú trọng thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương

Cập nhật: 04-12-2018 | 07:35:49

Năm 2018, song song với thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra và đạt được những kết quả tích cực. Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh thời gian qua tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong quá trình triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tập trung đánh giá giữa nhiệm kỳ đại hội.

 Đề án thí điểm sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách tại phường Lái Thiêu, TX.Thuận An đã đạt kết quả tốt. Trong ảnh: Cán bộ, công chức phường Lái Thiêu được trang bị về công nghệ thông tin để phát huy hiệu quả trong công việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: HỒ VĂN

 Báo cáo tình hình công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018 tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, khóa X (mở rộng) mới đây, đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, công tác xây dựng Đảng của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Báo cáo cho biết trong năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo tổ chức sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Trong đó đã tập trung chỉ đạo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện 12 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và nghị quyết đại hội các Đảng bộ trực thuộc, tập trung 4 chương trình đột phá. Qua đó, đánh giá đúng thực chất các thành tựu đạt được và những khuyết điểm, hạn chế trong triển khai thực hiện, từ đó đề ra giải pháp, biện pháp cụ thể để tiếp tục lãnh đạo nhằm thực hiện thành công mục tiêu và các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra cho cả nhiệm kỳ.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên được các cấp ủy Đảng quan tâm tập trung triển khai thực hiện đó là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy Đảng đã thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Trong đó, chú trọng việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những sai phạm của cán bộ, đảng viên. Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy đã gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII với chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; đồng thời tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân trong học tập, làm theo Bác và trong sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời chỉ đạo xây dựng chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để triển khai thực hiện từ đầu năm 2019. Đồng chí Phạm Văn Cành cho biết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ở Bình Dương được tập trung quyết liệt và bảo đảm kế hoạch, lộ trình đã đề ra. Song song đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức tổng kết Đề án thí điểm sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách tại phường Lái Thiêu (TX.Thuận An) để rút kinh nghiệm, triển khai, nhân rộng trong toàn tỉnh.

Thực hiện tốt  quy định về nêu gương

Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và chuẩn bị các nội dung, công việc quan trọng cho đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ tiếp theo. Do vậy, các cấp ủy Đảng sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra. Theo đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2019. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối công tác.

Song song đó, các cấp ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục tư tưởng chính trị; chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề tư tưởng phát sinh trong cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là ở cơ sở; có hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả cho nhân dân, nhất là đoàn viên thanh niên, công nhân, người lao động trên địa bàn về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, gắn với đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các phần tử xấu, các thế lực thù địch, phản động.

Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2019 cũng sẽ được quan tâm thực hiện đó là: Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả” gắn với kế hoạch thi tuyển chọn lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên mới, đồng thời triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước...

 TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter