TX.Bến Cát

Năm học 2018-2019, ngành giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) khuyến khích các trường đa dạng hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục với thực tiễn cuộc sống qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống.

Trong những năm qua, các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn TX.Bến Cát đã phát huy hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn.

Triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TƯ của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Chương trình hành động số 12-CTr/ TU của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển

Mô hình trồng lan mokara cắt cành của gia đình chị Nguyễn Hồng Diệu ở khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa được đánh giá là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao tại TX.Bến Cát.

Thị ủy Bến Cát vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020.

Toàn phường Tân Định, TX.Bến Cát hiện có khoảng 400.000 con gia súc, gia cầm. Thời gian qua việc phòng ngừa dịch bệnh luôn được địa phương quan tâm nhờ đó trên địa bàn đã không xảy ra dịch bệnh.

Trong 9 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của TX.Bến Cát đạt 17.994,8 tỷ đồng, tăng 32,5% so cùng kỳ, đạt 74,96% Nghị quyết HĐND thị xã giao.

Phường Mỹ Phước là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của TX.Bến Cát. Những năm qua, phường tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội

Trong 9 tháng năm 2018, phường Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát đã phối hợp với thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác giám sát việc khắc phục ô nhiễm môi trường việc chôn lấp chất thải của Công ty nhôm Liên Hòa.

Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư và hỗ trợ của tỉnh cùng sự năng động của lãnh đạo địa phương, kinh tế của TX.Bến Cát có tốc độ tăng trưởng cao, vốn đầu tư nước ngoài liên tục tăng mạnh

Với chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường (BVMT), những năm qua cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác BVMT trên địa bàn TX.Bến Cát đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ.

Trong 9 tháng năm 2018, phường Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát đã phối hợp với thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác giám sát việc khắc phục ô nhiễm môi trường việc chôn lấp chất thải của Công ty nhôm Liên Hòa.

Toàn phường Tân Định, TX.Bến Cát hiện có khoảng 400.000 con gia súc, gia cầm. Thời gian qua việc phòng ngừa dịch bệnh luôn được địa phương quan tâm nhờ đó trên địa bàn đã không xảy ra dịch bệnh.

Quay lên trên free html hit counter