TX.Bến Cát

Trong năm 2019, tại TX.Bến Cát, từ bộ phận “một cửa” thị xã đến các xã, phường đều có nhiều thay đổi đáng ghi nhận về công tác cải cách hành chính (CCHC), cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa

Trong năm 2019, bộ phận “một cửa” của UBND TX.Bến Cát đã tiếp nhận 52.181 hồ sơ, đã giải quyết, trả đúng hẹn 50.617 hồ sơ, đạt 97%.

Năm 2019, UBND xã Phú An đã kiến nghị thông qua phương án đơn giản hóa 2 thủ tục hành chính; bãi bỏ 2 TTHC lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã.

Trong năm 2019, Đảng ủy, UBND phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng nguyện vọng của tổ chức, cá nhân.

Cùng với phát triển công nghiệp, thị xã luôn chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ (TMDV). Kết quả cho thấy, lĩnh vực này đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, góp phần quan trọng

Với sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, năm 2019 kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục phát triển ổn định.

Hiện nay, nông nghiệp chỉ chiếm 0,4% trong cơ cấu kinh tế của thị xã nhưng vẫn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế chung của thị xã.

Tính đến nay, trên địa bàn TX.Bến Cát có 3 di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng công nhận, trong đó có 1 di tích cấp quốc gia và 2 di tích cấp tỉnh.

Là cơ sở thờ tự của Phật giáo nhưng chùa tổ Long Hưng (tên dân gian gọi là chùa Tổ Đỉa) còn là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh.

Tính đến nay, trên địa bàn TX.Bến Cát có 3 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng đang hoạt động, gồm xã An Điền, xã Phú An và phường Chánh Phú Hòa.

Theo Phòng Văn hóa - Thông tin TX.Bến Cát, đến thời điểm này, trên địa bàn thị xã đã hình thành thêm nhiều hạng mục văn hóa phục vụ nhu cầu của người dân địa phương.

Những năm qua, các di tích lịch sử cấp quốc gia, cấp tỉnh ở TX.Bến Cát là điểm về nguồn ý nghĩa cho nhiều tầng lớp nhân dân trong đó có các bạn trẻ.

Quay lên trên free html hit counter