TX.Bến Cát

Hiện nay, Công an TX.Bến Cát đang tạm giữ gần 20 xe ba gác không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận đăng ký hoặc có nhưng nghi là giả và không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.

Theo kế hoạch thí điểm về đổi mới, sắp xếp các ban chỉ đạo của Thị ủy Bến Cát, các đơn vị thí điểm cần nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm kết thúc giai đoạn thí điểm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Việc đổi mới, sắp xếp và nâng cao chất lượng các ban chỉ đạo (BCĐ), cải tiến chế độ họp, hội nghị đang được TX.Bến Cát triển khai gắn với thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Thị ủy Bến Cát yêu cầu cơ quan thường trực các ban chỉ đạo phải chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với trưởng ban những vấn đề liên quan

Đây là một nội dung quan trọng đang được TX.Bến Cát thực hiện thí điểm để nhân rộng trên phạm vị toàn thị xã nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện trong hoạt động của hệ thống chính trị theo hướng hiệu lực, hiệu quả

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể xã An Điền, TX.Bến Cát đã tổ chức tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia mô hình tổ hợp tác (THT), hợp tác xã

UBND TX.Bến Cát vừa phối hợp cùng Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn cho 200 người là thành viên Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể (KTTT) các xã, phường

Trong những năm qua, các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn TX.Bến Cát đã phát huy hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn.

Triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TƯ của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Chương trình hành động số 12-CTr/ TU của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển

Mô hình trồng lan mokara cắt cành của gia đình chị Nguyễn Hồng Diệu ở khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa được đánh giá là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao tại TX.Bến Cát.

Thị ủy Bến Cát vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020.

Toàn phường Tân Định, TX.Bến Cát hiện có khoảng 400.000 con gia súc, gia cầm. Thời gian qua việc phòng ngừa dịch bệnh luôn được địa phương quan tâm nhờ đó trên địa bàn đã không xảy ra dịch bệnh.

Trong 9 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của TX.Bến Cát đạt 17.994,8 tỷ đồng, tăng 32,5% so cùng kỳ, đạt 74,96% Nghị quyết HĐND thị xã giao.

Quay lên trên free html hit counter