TX.Dĩ An

Với mục tiêu từng bước đưa đô thị Dĩ An ngày càng xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, trong những năm qua TX.Dĩ An đặc biệt quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi.

Ban Tuyên giáo Thị ủy Dĩ An vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Đoàn Thanh niên thị xã tổ chức chương trình giao lưu, tuyên truyền, giáo dục chính trị cho hơn 200 công nhân lao động

Trong năm 2018 việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức

Năm 2018, TX.Dĩ An đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chỉ đạo, điều hành để thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, sự chỉ đạo của tỉnh và nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã

Năm 2018, UBND TX.Dĩ An đã tổ chức công bố, công khai bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã

Thời gian qua, TX.Dĩ An đã triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm tra, chấn chỉnh và lập lại trật tự đối với ngành nghề kinh doanh phế liệu trên địa bàn

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TX.Dĩ An đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động (NLĐ) luôn được công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần Maruichi Sun Steel xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Thời gian qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được các cấp công đoàn toàn TX.Dĩ An triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức, thu hút đông đảo công nhân lao động (CNLĐ) tham gia.

Theo UBND phường Bình Thắng (TX.Dĩ An), 9 tháng năm 2018 phường thực hiện thu mới ngân sách trên 8,218 tỷ đồng, đạt 64% dự toán thị xã giao, đạt 64% nghị quyết HĐND phường;

Trong 9 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của TX.Dĩ An ước thực hiện 50.894 tỷ đồng, đạt 75,2% kế hoạch năm, tăng 35,10% so với cùng kỳ năm 2017.

Từ một xã thuần nông, lại nằm cách xa trung tâm, đến nay phường Tân Bình, TX.Dĩ An đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một trong những điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội của TX.Dĩ An.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thị ủy Dĩ An đã tổ chức được 14 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.572 quần chúng ưu tú; trong đó có 4 lớp dành cho công đoàn viên ưu tú tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước).

Quay lên trên free html hit counter