TX.Dĩ An

Phường Bình Thắng là một trong những đơn vị được đánh giá chăm lo khá tốt cho lao động nữ.

Theo UBND TX.Dĩ An, năm 2018, trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thị xã đã tổ chức khởi công mới 23 công trình và tiếp tục thực hiện 7 công trình chuyển tiếp; đồng thời nghiệm thu hoàn thành 5 công trình.

Trong năm 2018, TX.Dĩ An đã triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo, việc làm và đào tạo sơ cấp nghề cho lao động nông thôn.

Theo báo cáo của UBND phường Tân Bình, TX.Dĩ An, trong năm 2018 phường đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của TX.Dĩ An tiếp tục phát triển ổn định; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn TX.Dĩ An luôn quan tâm phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong xây dựng đô thị văn minh, gắn kết chặt chẽ với học và làm theo gương Bác.

Ban Tuyên giáo Thị ủy Dĩ An vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Đoàn Thanh niên thị xã tổ chức chương trình giao lưu, tuyên truyền, giáo dục chính trị cho hơn 200 công nhân lao động

Trong năm 2018 việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức

Năm 2018, TX.Dĩ An đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chỉ đạo, điều hành để thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, sự chỉ đạo của tỉnh và nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã

Năm 2018, UBND TX.Dĩ An đã tổ chức công bố, công khai bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã

Thời gian qua, TX.Dĩ An đã triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm tra, chấn chỉnh và lập lại trật tự đối với ngành nghề kinh doanh phế liệu trên địa bàn

Với mục tiêu từng bước đưa đô thị Dĩ An ngày càng xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, trong những năm qua TX.Dĩ An đặc biệt quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi.

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TX.Dĩ An đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Quay lên trên free html hit counter