TX.Tân Uyên

Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), 6/6 xã của TX.Tân Uyên đã đạt chuẩn NTM và đang tiến hành nâng chất các tiêu chí NTM.

Trong năm 2019, kinh tế của TX.Tân Uyên đạt nhiều kết quả quan trọng. Thị xã đã và đang nỗ lực bảo đảm tăng trưởng ổn định và bền vững; tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị - dịch vụ.

TX.Tân Uyên vừa tổ chức tập huấn đào tạo đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn VN ISO 9001:2015 cho công chức phụ trách công tác ISO của 12 cơ quan trực thuộc UBND thị xã.

Vừa qua, Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên đã tổ chức hội nghị triển khai hóa đơn điện tử, dịch vụ thuế điện tử eTax và diễn đàn ngành thuế lắng nghe ý kiến doanh nghiệp năm 2019.

Vừa qua, UBND thị xã đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thị xã năm 2019.

Để bảo đảm phát triển bền vững, trong năm 2019, cùng với nỗ lực phát triển kinh tế, thị xã tiếp tục tích cực thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa, các thiết chế văn hóa trên địa bàn TX.Tân Uyên được quan tâm đầu tư từ thị xã đến các xã, phường.

Sau 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa 2010-2020”, TX.Tân Uyên đã có nhiều đổi thay đáng mừng.

Tính đến nay, TX.Tân Uyên đã đầu tư xây dựng 12 công viên, hoa viên thị xã và xã, phường với tổng kinh phí đầu tư hơn 16 tỷ đồng.

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, kế hoạch của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng TX.Tân Uyên về việc đặt tên, đổi tên đường

Đó là khu phố 8, phường Uyên Hưng. Một lần tình cờ đi qua văn phòng khu phố, chúng tôi buộc phải dừng chân bởi khuôn viên văn phòng hoa nở rực rỡ sắc màu.

TX.Tân Uyên vừa khởi động chương trình tham quan thí điểm tuyến du lịch trên địa bàn thị xã nhằm giới thiệu và phát triển thế mạnh du lịch sinh thái ven sông Đồng Nai, khai thác tiềm năng lợi thế về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng

Theo UBND thị xã, đến ngày 22-10-2019 tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của địa phương là 291 tỷ 940 triệu đồng, đạt 52,35% kế hoạch điều chỉnh năm 2019.

Quay lên trên free html hit counter