TX.Tân Uyên

Nhằm tri ân các thế hệ cha anh đã cống hiến xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, những năm qua, phường Vĩnh Tân luôn quan tâm thực hiện tốt công tác...

Năm 2019, Nghị quyết HĐND TX.Tân Uyên đề ra 21 chỉ tiêu, đến cuối năm, thực hiện đạt 19 chỉ tiêu (8 chỉ tiêu đạt và 11 chỉ tiêu vượt).

Năm 2020, Đảng bộ TX.Tân Uyên vừa tập trung phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TX.Tân Uyên nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra;

Trong năm 2019, kinh tế của TX.Tân Uyên đạt nhiều kết quả quan trọng. Thị xã đã và đang nỗ lực bảo đảm tăng trưởng ổn định và bền vững; tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị - dịch vụ.

TX.Tân Uyên vừa tổ chức tập huấn đào tạo đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn VN ISO 9001:2015 cho công chức phụ trách công tác ISO của 12 cơ quan trực thuộc UBND thị xã.

Vừa qua, Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên đã tổ chức hội nghị triển khai hóa đơn điện tử, dịch vụ thuế điện tử eTax và diễn đàn ngành thuế lắng nghe ý kiến doanh nghiệp năm 2019.

Vừa qua, UBND thị xã đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thị xã năm 2019.

Để bảo đảm phát triển bền vững, trong năm 2019, cùng với nỗ lực phát triển kinh tế, thị xã tiếp tục tích cực thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa, các thiết chế văn hóa trên địa bàn TX.Tân Uyên được quan tâm đầu tư từ thị xã đến các xã, phường.

Sau 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa 2010-2020”, TX.Tân Uyên đã có nhiều đổi thay đáng mừng.

Tính đến nay, TX.Tân Uyên đã đầu tư xây dựng 12 công viên, hoa viên thị xã và xã, phường với tổng kinh phí đầu tư hơn 16 tỷ đồng.

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, kế hoạch của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng TX.Tân Uyên về việc đặt tên, đổi tên đường

Đó là khu phố 8, phường Uyên Hưng. Một lần tình cờ đi qua văn phòng khu phố, chúng tôi buộc phải dừng chân bởi khuôn viên văn phòng hoa nở rực rỡ sắc màu.

Quay lên trên free html hit counter