TX.Thuận An

Tính đến thời điểm tháng 9-2019, TX.Thuận An là địa phương thực hiện khá tốt kế hoạch, đề án của tỉnh về tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Phường Hưng Định, TX.Thuận An là một trong những địa phương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy, Thị ủy Thuận An

Ngày 30-9, Chi đoàn Tòa án nhân dân TX.Thuận An, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã đã phối hợp với Đoàn trường THPT Trịnh Hoài Đức tổ chức phiên tòa giả định

Đảng ủy phường Lái Thiêu vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức nói chuyện chuyên đề “Giao tiếp ứng xử văn hóa, văn minh”

Trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường thực hiện từng bước

Thời gian qua, mô hình camera an ninh hỗ trợ việc giám sát an ninh trật tự trên địa bàn TX.Thuận An được phát triển mạnh

Những năm qua, phường Bình Chuẩn đã tích cực thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Để đạt hiệu quả cao, phường đã quán triệt đến các ngành, đoàn thể và nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức,

Thời gian qua, phường Hưng Định luôn xác định xây dựng nếp sống văn minh đô thị (VMĐT) là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, phấn đấu trở thành địa phương đi đầu trong công tác này

Những năm qua, TX.Thuận An đã tập trung xây dựng và phát triển đô thị, trong đó chú trọng thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Thị xã đang phấn đấu trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

Năm học mới 2019-2020 TX.Thuận An tăng thêm 8.000 học sinh (HS), vậy mà trường lớp vẫn bảo đảm đủ chỗ học cho tất cả HS, từ đó hoạt động dạy và học ở các trường học trên địa bàn thị xã ổn định ngay từ đầu năm học.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020, trường THCS Phú Long có 138 học sinh (HS) trúng tuyển vào lớp 10 công lập, đạt tỷ lệ 78,9%.

Trong năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục - Đào tạo đã tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho 1.155 cán bộ quản lý, giáo viên.

Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh (HS) tích cực”, thời gian qua, các trường học trên địa bàn TX.Thuận An quan tâm hơn đến việc giáo dục kỹ năng sống cho HS

Quay lên trên free html hit counter