Vietnamese |  English |  中文 |  Báo In
各活跃的观察角度! (5 hình)
根据政府总理关于调整到2020年平阳省经济社会发展总体规划和补充到2025年规划的第893/QĐ-TTg号决定,2020年前平阳将成为直辖市。图为:平阳新市的一瞥。
Quay lên trên free html hit counter