Vietnamese |  English |  中文 |  Báo In
平阳省内各地的选举准备工作已就绪 (11 hình)
省委常务副书记、省人民议会主席、省选举委员会主席范文梗(左二)和省委副书记、省人民委员会主席陈青廉(左侧)以及选举工作检查团在顺安市检查投票箱准备工作。.jpg
Quay lên trên free html hit counter