Công an tỉnh Bình Dương: Nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng

Cập nhật: 12-11-2011 | 00:00:00

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, với mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt những nội dung cơ bản được nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương. Trong đó tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT).

 Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ IX.  Ảnh: Quốc Chiến

Theo đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã quán triệt cho cán bộ, đảng viên trong ngành nắm vững các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia; xây dựng lực lượng vũ trang trong giai đoạn mới. Đảng ủy Công an tỉnh còn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng gắn với việc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ IX; chỉ đạo các chi - đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực gắn với chức năng nhiệm vụ được giao nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra.

Sau khi học tập, quán triệt các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XI, toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đã nhận thức rõ hơn về những thuận lợi, khó khăn thách thức đang đặt ra trong thời kỳ hội nhập. Để chủ động phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Công an tỉnh quyết tâm thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Trong đó, lực lượng công an làm nòng cốt, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia vào công tác giữ gìn ANTT.

Trên lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh tập trung tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 48/TW của Bộ chính trị về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/CP và các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa nhằm đạt được mục tiêu hạn chế và từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, tập trung đấu tranh tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm ma túy... Thời gian qua, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng triển khai quyết liệt công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tăng cường tuần tra kiểm soát ban đêm; tổ chức truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã; chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT. Các lực lượng đã tập trung điều tra làm rõ 440 vụ, bắt 737 tên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng điều tra làm rõ 75 vụ, án ít nghiêm trọng và nghiêm trọng điều tra làm rõ 365 vụ. Nhờ tích cực trong công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, lực lượng công an đã bắt giữ 135 tên tội phạm các loại, trong đó có 28 tên truy nã, 40 tên cố ý gây thương tích, 28 tên cướp tài sản; hoàn thành chuyên án TX.144C bắt giữ 7 tên cướp tài sản và qua khai thác bọn chúng khai nhận đã thực hiện 17 vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương và TP.HCM...

Xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là lĩnh vực có tính quyết định đến chất lượng và hiệu quả công tác công an, nên trong thời gian tới Đảng ủy Công an tỉnh đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng gắn với việc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ. Trước hết và quan trọng nhất là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy Công an tỉnh và cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trong lực lượng công an trên các mặt công tác; xây dựng và giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trên cơ sở chấp hành đúng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc của cấp ủy và các quy trình, quy chế công tác; tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa cán bộ, đảng viên sai phạm.

Để thực hiện được những nhiệm vụ cơ bản trên, đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên, toàn lực lượng Công an tỉnh phải nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc và chức trách được giao; nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thực hiện được điều đó là góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ IX đã đề ra.

THANH SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter