Công an tỉnh Bình Dương với phong trào rèn luyện đạo đức, xây dựng tác phong người công an cách mạng

Cập nhật: 11-03-2014 | 00:00:00

   Công an tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

 Càng tỏa sáng và trải qua các giai đoạn cách mạng, hệ thống tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Đối với lực lượng Công an nhân dân, ngay từ những năm đầu thành lập cho đến khi Người đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng đến việc giáo dục và rèn luyện đạo đức, tư cách của người công an cách mạng. Bác luôn mong muốn, lực lượng công an không chỉ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao mà ngày càng tạo được sự tin yêu trong lòng nhân dân.

Ngày 11-3-1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII Bác chỉ ra tư cách người Công an cách mệnh đó là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép.

Đối với công việc phải tận tụy.

Đối với địch phải cương quyết khôn khéo.

Với câu từ ngắn gọn, Người đã chỉ ra những nội dung hết sức cơ bản mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải rèn luyện và thực hành để tự mình đủ bản lĩnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Theo Người: Trời có bốn mùa. Đất có bốn phương. Người có bốn đức tính là cần kiệm, liêm, chính. Thiếu một mùa thì không thành trời. Thiếu một phương thì không thành đất. Và con người thiếu một đức thì không thành người. Và trong 6 điều dạy CAND, Bác không quên căn dặn lực lượng công an phải có cách cư xử đúng mực với dân. Vì người  xác định: Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc. Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong.

Tháng 1-1950, trong thư gửi Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ V, Bác chỉ đạo những việc công an phải thực hiện cho kỳ được. Trong đó người nêu rõ, công an phải có tinh thần phục vụ nhân dân, là bạn của dân. Lề lối làm việc phải dân chủ, phải biết lắng nghe ý kiến phê bình của nhân dân, làm cho dân hiểu, dân tin và dân giúp đỡ công an hoàn thành nhiệm vụ. Nói chuyện tại trường Trung cấp Công an năm 1951, người dạy: “... Làm công an không phải là làm quan cách mạng. Làm công an để giữ gìn trật tự an ninh cho nhân dân...”.

* * *

Trong nhiều năm qua, phong trào rèn luyện đạo đức, xây dựng tác phong người công an cách mạng ở Công an tỉnh Bình Dương được thực hiện theo khẩu hiệu “Phát huy truyền thống, thực hiện tác phong công nghiệp, Công an Bình Dương vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Các phong trào thi đua yêu nước được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Hiệu quả từ các phong trào đã trở thành động lực quan trọng để toàn ngành công an xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Ở Công an tỉnh Bình Dương, phong trào rèn luyện đạo đức, xây dựng tác phong người công an cách mạng đặc biệt chú trọng việc giáo dục truyền thống, giáo dục niềm vinh dự và trách nhiệm để đội ngũ chỉ huy và chiến sĩ tự giác thực hiện; kêu gọi, tạo điều kiện để nhân dân, các đoàn, hội góp ý xây dựng lực lượng công an; gắn với việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp, phòng chống tiêu cực tham nhũng, thực hiện văn hóa ứng xử nơi công sở, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân. Trong nghị quyết, Chương trình hành động hàng năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn chủ trương và tạo thuận lợi để quần chúng nhân dân góp ý kiến xây dựng lực lượng công an. Công an tỉnh đã phát hành thư ngỏ, mở đường dây nóng, hộp thư điện tử và bố trí đơn vị thanh tra thường trực 24/24 tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân. Tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ có nhiều hoạt động về nguồn, tìm hiểu truyền thống, thăm hỏi, phụng dưỡng các mẹ VNAH, động viên các gia đình chính sách, đồng bào vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Để phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đi vào đời sống, sinh hoạt, công tác của cán bộ chiến sĩ, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân có thành tích trong phong trào; biểu dương, trao thưởng dưới cờ hàng tháng trở thành hoạt động quan trọng, thường xuyên. Mặt khác, những biểu hiện sai sót, yếu kém được phê bình nhắc nhở hoặc xử lý nghiêm túc nếu có vi phạm, kỷ luật. Thời gian qua, phong trào rèn luyện đạo đức, xây dựng tác phong người công an cách mạng của toàn lực lượng Công an Bình Dương đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới, góp phần tích cực vào việc khắc phục những mặt còn yếu kém ở các đơn vị, địa phương.

Với nhiều giải pháp, tinh thần quyết tâm cao, quyết liệt giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra những sự kiện đột xuất bất ngờ. Tình hình an ninh nông thôn, đô thị, an ninh trật tự ở các khu công nghiệp luôn được bảo đảm. Lực lượng Công an tỉnh đã có vai trò lớn trong việc tuyên truyền vận động nhân dân ở các vùng quy hoạch, công nhân không vi phạm pháp luật trong quá trình khiếu kiện, đình lãn công, phục vụ tốt cho tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà nhất là trong thời điểm tình hình kinh tế thế giới lâm vào cảnh khó khăn do suy thoái.

Về trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an toàn tỉnh đã liên tục mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm, qua đó đã triệt phá hàng trăm băng, ổ, nhóm lưu manh, côn đồ, trộm cắp, cướp giật, đối  tượng mua bán trái phép ma túy và tệ nạn xã hội, bắt giữ hàng ngàn đối tượng hình sự các loại, không để tội phạm lộng hành. Nhờ vậy mà tình hình hoạt động của tội phạm vùng giáp ranh, vùng phát triển công nghiệp, tính chất hành vi tội phạm… đến nay được ngăn chặn hiệu quả, đạt nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác điều tra xử lý tội phạm theo tố tụng đạt chất lượng cao, không để xảy ra oan sai dẫn đến vi phạm pháp luật, thực hiện nghiêm túc chủ trương cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49- NQ/TW của Bộ Chính trị. Nhiều lĩnh vực công tác khác chuyển biến tiến bộ, từng bước lập lại trật tự kỷ cương theo quy định của pháp luật. Qua phong trào, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, gương liêm khiết không nhận hối lộ, không nhận tiền bồi dưỡng. Môt số trường hợp có biểu hiện yếu kém về tư cách đạo đức; đặc biệt là khi tiếp xúc với dân cũng đã được nhắc nhở khắc phục, sửa chữa…

Qua nhiều năm thực hiện phong trào rèn luyện đạo đức, xây dựng tác phong người công an cách mạng ở tỉnh Bình Dương cho thấy nhiều kinh nghiệm quý, đó là: Phong trào đã được cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị quan tâm, đôn đốc thực hiện thường xuyên. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng gắn chặt với nội dung thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác, thực hiện quy chế dân chủ trong lực lượng Công an nhân dân. Nội dung, hình thức thi đua thực hiện được tổ chức phong phú, đa dạng, gắn với nhiệm vụ, đặc thù công tác được giao của từng đơn vị, địa phương; quan tâm xây dựng, nhân rộng những điển hình tiên tiến.

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng công an phải được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Để đạt được mục tiêu đó, công tác giáo dục đạo đức lối sống, không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng mà từng cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt ở từng đơn vị, địa phương phải quan tâm, xác định là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện; mỗi cán bộ chiến sĩ phải biết tự rèn luyện tư cách người công an cách mạng, đủ phẩm chất, đạo đức và năng lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 Đại tá MAI CÔNG DANH, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter