Công bố Bộ Thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên - môi trường: Những điểm mới nổi bật

Cập nhật: 29-12-2011 | 00:00:00

Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm. Vì vậy, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) luôn được lãnh đạo Sở TN-MT quan tâm thực hiện, để phục vụ công tác quản lý Nhà nước và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Đáp ứng yêu cầu đó, Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN-MT ở giai đoạn 1 đã được công bố tại Quyết định số 3844/QĐ-UBND ngày 26-8-2009.

 

Những điểm mới nổi bật của Bộ TTHC công bố lần 2

Giải thích vấn đề này, cán bộ Sở TN-MT cho biết cải cách hành chính tức là thực hiện TTHC và công bố TTHC. Mục đích của việc công bố TTHC nhằm công khai, minh bạch hóa các quy định về TTHC đến người dân, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ về cải cách TTHC, cũng như bảo đảm mọi người biết, hiểu rõ và thực hiện theo đúng các quy định về TTHC trong lĩnh vực TN-MT đã được công bố. Quan trọng hơn là người dân và doanh nghiệp có thể giám sát thực hiện TTHC, góp phần chống tiêu cực, tham nhũng; đóng góp ý kiến phản hồi với sở về những TTHC chưa phù hợp, nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ hay phản ảnh về việc công chức của ngành không thực hiện đúng các TTHC đã được công khai. 

Lĩnh vực đất đai đang là vấn đề nhạy cảm. Vì thế, Bộ TTHC rất quan tâm xây dựng về cấp GCNQSD đất cho lĩnh vực này

Từ khi thực hiện đến nay, do có nhiều thay đổi các văn bản pháp luật của Trung ương về chính sách, chế độ, chức năng giữa các sở, ngành, kể cả đơn giản hóa TTHC, nên Sở TN-MT đã xây dựng sửa đổi, bổ sung Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3908/QĐ-UBND ngày 15-12-2011 thay thế Quyết định số 3844 trước đây. Bộ TTHC mới công bố lần này bao gồm 86 thủ tục, giảm 24 thủ tục so với trước đây (110 thủ tục); trong đó có 6 TTHC mới được ban hành và hầu như thay đổi hoàn toàn Bộ TTHC trước, chủ yếu là thay đổi về thành phần, số lượng hồ sơ; cơ quan thực hiện TTHC, thời gian giải quyết, phí - lệ phí và các mẫu đơn, tờ khai mới.

Bộ TTHC bao gồm rất nhiều trường hợp, trong số đó một số trường hợp điển hình như: Đối với lĩnh vực đất đai, nếu trước đây, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN-MT, thì nay việc cấp giấy và đăng ký biến động QSD đất, tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN-MT.

Đối với lĩnh vực môi trường, do Nghị định 29 của Chính phủ và Thông tư số 26 của Bộ TN-MT mới ban hành, nên đã bãi bỏ 7 thủ tục; trong đó có 3 thủ tục cấp mới giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (CTNH); điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH; cấp mới giấy phép hành nghề vận chuyển CTNH được thay thế bởi 2 thủ tục mới là cấp mới, điều chỉnh giấy phép hành nghề quản lý CTNH và cấp gia hạn giấy phép hành nghề quản lý CTNH...

Lộ trình áp dụng đến người dân và doanh nghiệp

Để Bộ TTHC về lĩnh vực TN-MT công bố lần 2 và người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng xem TTHC, Sở TN-MT đã và đang nghiên cứu phương pháp công khai, bảo đảm đơn giản, ngắn gọn, hiệu quả, nhằm phục vụ thiết thực cho người dân. Cán bộ sở cho biết, cụ thể như việc niêm yết trên bảng sẽ chọn một số thủ tục có nhu cầu giải quyết cao, soạn theo từng lĩnh vực, lược bớt vắn tắt các mục chính, trình bày theo hàng dọc gồm: thủ tục/thành phần, số lượng hồ sơ/thời hạn giải quyết/lệ phí. Đồng thời, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của Sở TN-MT  (stnmt.binhduong.gov.vn), chuyên mục Bộ TTHC và thường xuyên hướng dẫn cách tiếp cận để lấy các mẫu đơn từ trên mạng; tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp thông qua trang web, qua hộp thư góp ý tại bộ phận “một cửa”, tiếp nhận thông tin qua các hình thức như đường dây nóng, hộp thư điện tử và phân công đầu mối theo dõi phản hồi của người dân, doanh nghiệp đối với TTHC đã đăng công khai.

Cải cách TTHC là việc làm thường xuyên được lãnh đạo Sở TN-MT quan tâm chỉ đạo thực hiện triệt để. Làm tốt hơn nữa công tác này, thời gian tới, Sở TN-MT sẽ tiếp tục rà soát và cập nhật những sửa đổi, bổ sung theo quy định mới vào Bộ TTHC đã công bố để người dân, doanh nghiệp dễ dàng thực hiện, giúp họ có thể thực hiện quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước.

MAI HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter