Công tác cán bộ - những giải pháp từ huyện Bàu Bàng

Cập nhật: 12-09-2017 | 08:59:57

“Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng và cơ cấu; đào tạo cán bộ có đủ phẩm chất, trình độ, chuyên môn, năng lực công tác và bản lĩnh chính trị vững vàng đi đôi với đổi mới nội dung, phương pháp làm việc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương” - đây chính là phương châm của Đảng bộ huyện Bàu Bàng trong thực hiện “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, thời gian qua, Đảng bộ huyện Bàu Bàng luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bàu Bàng, cho biết công tác cán bộ gồm nhiều khâu liên hoàn, đan xen nhau, bao gồm việc đánh giá cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ… Tất cả phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời kỳ mới. Có thể khẳng định, thời gian qua, các khâu trong công tác cán bộ từ quản lý, đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ được Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Bàu Bàng thực hiện theo đúng quy trình, tạo sự đồng thuận cao; không xảy ra tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, “chạy bằng cấp”, “chạy luân chuyển” và tính cục bộ, “lợi ích nhóm”.


Đảng bộ huyện Bàu Bàng luôn coi trọng công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng.
Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Bàu Bàng làm việc với cán bộ xã Hưng Hòa. Ảnh: T.THẢO

Bên cạnh đó, công tác đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức cũng được Huyện ủy quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống chính trị. Công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm… thực hiện đúng quy trình; kịp thời thay thế, điều chuyển, cho thôi chức, miễn nhiệm những cán bộ thiếu năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật và đạo đức, lối sống. Huyện ủy cũng chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức, tăng cường cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức cho các cơ quan, tổ chức làm công tác cán bộ. Đến nay, đội ngũ cán bộ huyện đa phần khá trẻ, năng động, sáng tạo, đầy nhiệt huyết, được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn đại học trở lên đạt trên 89%, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt trên 60%.

Theo ông Trần Thanh Liêm, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương lần thứ 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện Bàu Bàng giai đoạn 2016-2020. Theo đó, mục tiêu đề ra là bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng và cơ cấu; đào tạo cán bộ có đủ phẩm chất, trình độ, chuyên môn, năng lực công tác và bản lĩnh chính trị vững vàng đi đôi với đổi mới nội dung, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cụ thể, Huyện ủy đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản. Trước tiên là tập trung nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ; xác định công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và thực hiện theo phương châm “vừa động, vừa mở”, không chỉ quy hoạch một người cho một chức danh, mà nhiều chức danh cho một người và nhiều người cho một chức danh. Hàng năm, BTV Huyện ủy chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng tình hình công tác tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để có kế hoạch luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ. Việc luân chuyển cán bộ được thực hiện đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý và được thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.

Các cấp ủy tập trung xây dựng, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, xác định rõ yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng và đề bạt cán bộ; xây dựng quy chế thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch, bảo đảm tiêu chuẩn rồi mới tiến hành bố trí, đề bạt, bổ nhiệm; giới thiệu cán bộ ứng cử phải trên cơ sở quy hoạch và đủ các tiêu chuẩn đã quy định, tránh tình trạng đề bạt, bổ nhiệm rồi mới đưa đi đào tạo hoàn thiện. Đồng thời, các cấp ủy cũng có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác bố trí, sử dụng cán bộ; thường xuyên đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá là căn cứ để quy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ. Và để cán bộ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, cũng cần thực hiện các chính sách đối với cán bộ; đáp ứng điều kiện làm việc và phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và quản lý cán bộ...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương lần thứ 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện Bàu Bàng giai đoạn 2016- 2020.

(Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bàu Bàng)

 

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter