Công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Bình Dương

Cập nhật: 15-10-2012 | 00:00:00

Phát huy truyền thống của Đảng bộ tỉnh Bình Dương trong hai thời kỳ kháng chiến chống pháp và chống Mỹ; qua hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết 8B của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) và 6 năm thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) và các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về công tác vận động quần chúng, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị của tỉnh đã có những đổi mới, chuyển biến hết sức tích cực, đạt được những thành tích quan trọng. Năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Tỉnh đảng bộ lần IX, Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh theo hướng tích cực, sâu sát với tình hình.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1370/ QĐ-TU ngày 17-6-2010 về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương và Chương trình hành động số 16/CTrHĐ-TU ngày 7-5-2011 của Tỉnh ủy Bình Dương thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về công tác dân vận.

UBND tỉnh đã ban hành và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 461/KH-UBND ngày 4-3-2011 về triển khai Nghị quyết số 02/ NQ-CP ngày 9-1-2011 của Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011, Kế hoạch số 463/ KH-UBND ngày 7-3-2011 về triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24-2-2011 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Xây dựng Quy chế phối hợp số 1978/QCPH-UBND-BDV ngày 8-7-2011 của UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công văn số 1120/UBND-VX ngày 25-4-2012 của UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ngày 19-4-2012, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1048/ KH-UBND về việc tổ chức phát động phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Sau hơn 25 năm đổi mới, tỉnh Bình Dương xuất phát điểm từ một tỉnh thuần nông, với chính sách “Trải thảm đỏ thu hút đầu tư, trải chiếu hoa mời gọi nhân tài” Bình Dương đã thực sự là “Vùng đất hứa” và trở thành một tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh và hiện đang trong quá trình đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa. Đến nay, toàn tỉnh có 28 khu công nghiệp, hàng năm thu hút hàng ngàn nhà đầu tư nước ngoài và hàng chục vạn lao động trong và ngoài tỉnh; cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các tuyến đường giao thông nối liền các địa phương trong tỉnh, đồng thời kết nối thuận lợi với tất cả các vùng trong cả nước… Để đạt được những thành quả nêu trên, công tác vận động quần chúng của tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, phát động các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo… góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội...

C.T

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter