Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật: Đạt được nhiều kết quả

Cập nhật: 17-10-2013 | 00:00:00

  Cán bộ Phòng Kiểm soát TTHC (Sở Tư pháp) rà soát các văn bản

 Làm tốt công tác kiểm tra, xử lý

Từ năm 2003 đến 2013, tỉnh đã ban hành 9 văn bản về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL. Với việc ban hành khá đầy đủ các văn bản nói trên đã giúp địa phương triển khai tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL. Song song đó, UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp (TP) chủ trì và chỉ đạo cho các sở, ngành cử cán bộ làm công tác pháp chế, trong đó có công tác kiểm tra văn bản tham dự các lớp tập huấn do Bộ TP tổ chức; đồng thời, giao Sở TP định kỳ hàng năm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác văn bản của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cán bộ TP, Văn phòng UBND cấp huyện, cấp xã.

Trong 10 năm qua, cùng với việc kết hợp lồng ghép trong các đợt tập huấn về công tác TP, tỉnh đã tổ chức 14 hội nghị tập huấn cấp tỉnh với hơn 3.600 lượt đối tượng là cán bộ lãnh đạo HĐND, UBND 3 cấp: tỉnh, huyện, xã; công chức, viên chức làm công tác văn bản của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cán bộ TP, Văn phòng UBND cấp huyện, cấp xã. Sở TP tỉnh đã tổ chức 15 cuộc tập huấn ở cấp huyện về nghiệp vụ công tác văn bản, trong đó có công tác kiểm tra, xử lý văn bản cho hơn 3.000 lượt đối tượng là cán bộ TP cấp huyện, cấp xã, cán bộ các phòng, ban chuyên môn UBND cấp huyện. Bên cạnh đó, Sở TP đã thực hiện kiểm tra 1.484/1.537 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành, đạt 100% kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều văn bản sai sót. Sau khi kiểm tra, đối với văn bản có sai sót, Sở TP đã kịp thời gửi thông báo đến các sở, ngành chủ trì soạn thảo đề nghị đơn vị tiến hành tự kiểm tra và tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định, báo cáo UBND tỉnh biết; đồng thời, theo dõi, phối hợp và đôn đốc cơ quan chức năng về tiến độ xử lý văn bản có sai sót đã được thông báo.

 Để tiện việc liên hệ cũng như trả lời những kiến nghị của người dân liên quan cụ thể đến các thủ tục, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (Sở Tư pháp) đề nghị người dân khi gửi đơn kiến nghị cần ghi rõ địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên lạc và tóm tắt ngắn gọn nội dung cần kiến nghị. Mọi phản ánh, kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. ĐT: (0650) 3835029, Fax: (0650) 3822174; địa chỉ email: kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn.

Đến nay, trên cơ sở tham mưu của các sở, ngành, địa phương đã ban hành văn bản tự xử lý 47/54 văn bản có sai sót về thẩm quyền ban hành và nội dung, còn 7 văn bản đang xử lý. Đối với văn bản có sai sót nhỏ về thể thức, kỹ thuật trình bày, Sở TP báo cáo kết quả kiểm tra về UBND tỉnh để chỉ đạo các sở, ngành rút kinh nghiệm. Ở cấp huyện, Phòng TP các huyện, thị, thành phố đã giúp UBND cùng cấp thực hiện tự kiểm tra 1.248 văn bản QPPL do UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành. Qua kiểm tra đã phát hiện 17 văn bản có sai sót và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Để tạo nguồn cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL của địa phương, Trung tâm Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh định kỳ hàng tháng thực hiện nhiệm vụ xuất bản Công báo tỉnh cung cấp kịp thời cho các ngành, các cấp và tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn nhằm tạo điều kiện cho cán bộ và nhân dân tìm hiểu và áp dụng văn bản QPPL một cách thống nhất. Đồng thời, Sở TP phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh thường xuyên thực hiện rà soát văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc các lĩnh vực như: Đất đai, TP, giáo dục, y tế, giao thông... Qua rà soát đã lập và công bố các danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành, còn hiệu lực, văn bản không còn phù hợp cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ và lập thành hệ cơ sở dữ liệu để phục vụ cho công tác xây dựng và kiểm tra, xử lý văn bản của địa phương được thuận lợi, thống nhất.

Tiếp tục rà soát các văn bản QPPL

Qua kết quả kiểm tra văn bản của địa phương ban hành trong 10 năm nay cho thấy, công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đi vào nề nếp, đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà nước ở địa phương. Có được kết quả này, trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh đã ngày càng nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, từ đó có sự quan tâm, tạo điều kiện hơn cho công tác này. Tuy nhiên, trong thời gian qua vẫn còn một số văn bản ở cấp tỉnh, cấp huyện qua kiểm tra phát hiện sai sót về thẩm quyền ban hành hoặc nội dung chưa được các sở, ngành, địa phương tham mưu xử lý kịp thời theo đúng thời gian quy định. Mặt khác, vai trò đội ngũ cộng tác viên kiểm tra văn bản chưa được phát huy tốt, công tác kiểm tra, xử lý văn bản ở cấp huyện, cấp xã còn hạn chế…

Để phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung yêu cầu các ngành, các cấp, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa trong công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, bảo đảm việc phát hiện và xử lý kịp thời các văn bản QPPL do địa phương ban hành có sai sót hoặc không còn phù hợp với pháp luật hiện hành. Đồng thời, tỉnh kiến nghị Bộ TP cần ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể cách thức xử lý trường hợp văn bản sai sót về trình tự, thủ tục ban hành; cung cấp cơ sở dữ liệu các văn bản QPPL, hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản ở địa phương; cơ chế xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức liên quan trong quá trình tham mưu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, thông qua văn bản có nội dung trái pháp luật…

 SÔNG TRÀ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter