Công tác tổ chức xây dựng đảng: Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

Cập nhật: 17-01-2014 | 00:00:00

 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2013 là giúp cấp ủy theo dõi, tổng hợp việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Thuận An Lê Quang Vinh, cho biết trong năm 2013, song song với các nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Thị ủy đã tập trung tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy hướng dẫn và báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân CB lãnh đạo, quản lý năm 2012 và báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cấp ủy cơ sở và tương đương; báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), báo cáo kết quả kiểm tra và tự kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 theo yêu cầu của Tỉnh ủy và đoàn kiểm tra của Trung ương.    Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2013 được tổ chức thành công từ cơ sở đến cấp tỉnh. Trong ảnh: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Phúc Lâm trao giải nhất cho thí sinh Ngô Hoài Linh

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, qua hơn 1 năm thực hiện việc tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện; căn cứ kết quả tổng hợp báo cáo từ các cấp ủy trong tỉnh, cho thấy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong toàn Đảng bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ CB, đảng viên (ĐV) với “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhất là trong việc khắc phục tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị các cấp phát huy các thành tựu, ưu điểm, đặc biệt là quan tâm, chú trọng việc đề ra giải pháp khắc phục các khuyết điểm, tồn tại và hạn chế đã được phân tích; xử lý nghiêm khắc, trên cơ sở có lý, có tình đối với những sai phạm của tập thể và cá nhân. Kết quả kiểm điểm đã củng cố niềm tin của CB, ĐV, quần chúng nhân dân đối với công cuộc đổi mới của đất nước, nhất là đối với công tác phòng chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo của Đảng nói chung và các cấp ủy Đảng trong tỉnh nói riêng.

Thực hiện tốt công tác đào tạo

Trong năm 2013, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận và kỹ năng công tác cho đội ngũ CB. Công tác đào tạo được gắn liền với công tác quy hoạch, trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng cấp ủy Đảng, của từng địa phương và đơn vị. Ban Tổ chức cấp ủy các cấp cũng đã phối hợp với trường Chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị mở nhiều lớp đào tạo chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ nói chung, trong đó có nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, đã triển khai và thực hiện tốt Đề án “Đào tạo nguồn CB lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn”. Hiện khóa I đã kết thúc và đang chuẩn bị khai giảng khóa II.

 Năm 2013, các Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy kết nạp 1.864 ĐV mới, trong đó có 1.352 đoàn viên thanh niên, nâng tổng số ĐV của toàn Đảng bộ lên 30.947 ĐV. Nhiều đơn vị đã quan tâm và thực hiện tốt chủ trương phát triển tổ chức Đảng và ĐV trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước theo Chương trình số 13-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó nổi bật có Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Thị ủy Thuận An, Thị ủy Dĩ An, Huyện ủy Bến Cát.

Ban Tổ chức cấp ủy các cấp cũng đã làm tốt việc lựa chọn, cử CB đủ tiêu chuẩn tham dự các khóa đào tạo sau đại học và cử nhân chính trị chuyên ngành do Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh chiêu sinh, đồng thời cử nhiều CB thuộc diện được quy hoạch tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, ngắn hạn theo Chương trình 165 của Ban Tổ chức Trung ương. Ngoài ra Ban Tổ chức cấp ủy các cấp còn thực hiện tốt chủ trương khuyến khích tự đào tạo; quan tâm giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách cho CB đi học, qua đó giúp CB an tâm, tích cực trong học tập.

TRÍ DŨNG
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter