Công tác tuyên giáo: Góp phần tạo sự đoàn kết và đồng thuận của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng

Cập nhật: 14-01-2013 | 00:00:00

Năm 2012 là năm khá “bận rộn” của ngành tuyên giáo Bình Dương với hàng loạt các sự kiện, nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện. Hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân, tạo sự ổn định chính trị tư tưởng và sự đồng thuận trong xã hội...  

 Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Giao trao giải cho các cá nhân đoạt giải cao cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam

 Ấn tượng từ những cuộc thi

Năm 2012, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, tổ chức triển khai học tập quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, 4, 5 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI). Báo cáo sơ, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng đối với các lĩnh vực thuộc công tác tuyên giáo. Bên cạnh đó, Ban Tuyên Giáo còn tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đặc biệt, trong năm 2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 2 cuộc thi rất có ý nghĩa và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Đó là cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương 1975-2010” và cuộc thi “Tìm hiểu quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” đã thu hút rất nhiều người tham gia. Thành công của cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương 1975-2010” không chỉ là số lượng người đông đảo dự thi, các giải thưởng mà đó còn là những ý kiến đóng góp xác thực có trách nhiệm và mang tính xây dựng của những người dự thi đối với sự nghiệp phát triển của Bình Dương. Đây cũng chính là niềm tin, là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự phát triển, vươn lên của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới. Đối với cuộc thi “Tìm hiểu quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trong đó, đối tượng tham gia dự thi đông nhất là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân đang làm việc trong các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên. Cuộc thi là hoạt động vô cùng ý nghĩa để cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Bình Dương, đặc biệt là thế hệ trẻ càng thấy trách nhiệm nhiều hơn đối với việc bảo vệ và phát huy tốt mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hầu hết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng với nhiều hình thức phong phú. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và có tác dụng lớn trong giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên, công nhân viên chức. Điểm mới trong công tác triển khai học tập chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 là sử dụng hình thức tuyên truyền bằng đĩa DVD. Đây là một hình thức học tập, tuyên truyền được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ vì tạo nhiều thuận lợi cho người học. Có thể học tập trong chi bộ, trong các cuộc họp ở từng cơ quan, đơn vị…

Đối với việc tổ chức “làm theo Bác”, các ngành, các cấp đã có nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, gắn kết với các phong trào thi đua lao động sản xuất. Đã xuất hiện nhiều mô hình hay như tổ chức viết nhật ký; thi viết về những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; vận động các chức sắc tôn giáo đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào nội dung các buổi giảng đạo cho giáo dân. Trong tổ chức Đoàn Thanh niên có mô hình “Gia đình tôi làm theo Bác”, “Chi đoàn làm theo Bác”… Từ đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều những cá nhân, tập thể có ý thức rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác, nổi bật là những tập thể, cá nhân điển hình (trong đó có một số cá nhân giữ vai trò lãnh đạo, quản lý) được cơ quan, đơn vị bình xét bầu chọn để các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng.

Tạo sự thống nhất ý chí và hành động

Năm 2012, hệ thống tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã bám sát định hướng các nhiệm vụ trọng tâm theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Theo dõi diễn biến tình hình tư tưởng ở đơn vị, địa phương, kịp thời triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục đạo đức, nâng cao trình độ nhận thức chính trị cho đảng viên và quần chúng nhân dân… Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Lộc cho biết, các hoạt động tích cực của hệ thống tuyên giáo trên địa bàn tỉnh trong năm qua đã mang lại hiệu quả trong công tác tư tưởng chính trị, góp phần tạo sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ và sự đồng thuận ngoài nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Năm 2013, công tác tuyên giáo sẽ tập trung tham mưu cho cấp ủy tổ chức các lớp học tập, triển khai, nghiên cứu, đồng thời tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các nội dung và chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh. Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. Ông Nguyễn Hữu Lộc cho biết, năm 2013, hệ thống tuyên giáo sẽ tiếp tục nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, những vấn đề xã hội đang quan tâm… để tham mưu, đề xuất với cấp ủy hướng chỉ đạo, giải quyết, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

 TRÍ DŨNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter