Công tác tuyên giáo năm 2014: Nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động

Cập nhật: 12-12-2014 | 09:07:56

Năm 2014 mặc dù còn nhiều khó khăn song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và địa phương; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp của Chính phủ, nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định và có những chuyển biến tích cực. Kết quả đó đã phản ánh rõ nét hiệu quả của công tác tuyên giáo, góp phần tạo ra sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2014 về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Ảnh: QUỐC CHIẾN

Tham mưu nhiều nội dung quan trọng

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong năm 2014, ban đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện; báo cáo sơ, tổng kết các kết luận, chỉ thị của Trung ương trên các lĩnh vực được phân công như tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết Trung ương; chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 9 “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Kết luận 90-KL/TW ngày 4-3- 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”; Kế hoạch hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thông tin thời sự cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo còn tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới “Giải quyết các vấn đề xã hội trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, gắn với sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội…

Nâng cao chất lượng tuyên truyền

Trong năm, toàn ngành tuyên giáo đã chú trọng nâng cao chất lượng tuyên truyền thông qua việc định hướng, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; bám sát các sự kiện, nhiệm vụ quan trọng của đất nước và của tỉnh. Mặt khác, ngành đã tập trung tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội… Qua đó đã giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm bắt thông tin kịp thời và chính xác, góp phần ổn định tư tưởng, dư luận xã hội. Bên cạnh đó, hàng tuần Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều định hướng cho các cơ quan thông tin đại chúng những nội dung trọng tâm tuyên truyền. Hàng quý tổ chức giao ban báo chí nhằm kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những hạn chế, thiếu sót của các cơ quan báo chí trong tỉnh trong công tác tuyên truyền và định hướng tuyên truyền trong thời gian tiếp theo, đồng thời duy trì chế độ giao ban an ninh tư tưởng định kỳ hàng tháng nhằm cung cấp những thông tin liên quan tình hình an ninh tư tưởng, nắm bắt tình hình tư tưởng trên địa bàn…

Song song đó, các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh đã thực hiện việc tuyên truyền theo đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Cơ quan báo, đài tiếp tục mở nhiều chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gương người tốt việc tốt, nhất là những tấm gương điển hình “Làm theo Bác”, tạo sự lan tỏa và chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Bám sát thực tiễn

Trong năm 2015, năm cuối thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tập trung thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh; đồng thời bám sát tình hình thực tiễn, thường xuyên tuyên truyền, cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, khắc phục khó khăn, thách thức, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tăng cường hoạt động đối ngoại, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển năm 2015 và cả nhiệm kỳ 2010-2015, tạo đà cho giai đoạn 2015-2020.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giao Tỉnh ủy cho biết, năm 2015 ngành sẽ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền, tăng cường đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Tuyên truyền sâu rộng và theo dõi việc tổ chức các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại năm 2015 như 85 năm Ngày thành lập Đảng 3-2, 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9, 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4 và Ngày Quốc tế lao động 1-5, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… Bên cạnh đó, ban sẽ triển khai học tập chuyên đề năm 2015, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị năm 2015 và tổ chức tổng kết 4 năm việc thực hiện Chỉ thị 03.

Trong năm 2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong toàn tỉnh, đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết của Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo; sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo theo chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

 TRÍ DŨNG

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter